Kde je lépe
než tady?
 
 

JSEM V MenART

10. 5. 2023 (01:12:24), Vladimír Beran
Úvodní heslo z titulku článku používají žáci ZUŠek, kteří se do stipendijního programu dostali. Tak nejdříve, co to ten MenART je. Nejlépe to vystihuje grafika z webové stránky projektu: "MENTOR + ART = MenART". Jedná se o stipendijní akademii pro nadané žáky základních uměleckých škol, kteří se mohou přihlásit do výběrového řízení k mentorům, kterými jsou špičkoví profesionální umělci - hudebníci, výtvarníci, divadelníci a tanečníci. Ti si na základě zaslaných motivačních dopisů a ukázek z tvorby žáků vyberou své studenty, kterým se pak jeden školní rok věnují. Jak jsem již uvedl, tak je program stipendijní, je tedy hrazen z příspěvků donátorů.
Pro tento školní rok byla vypsána také kategorie "Výtvarná tvorba - nová média", vedená významným vizuálním umělcem Pavlem Mrkusem - a ten si vybral hned pět žáků "Multimediální výtvarné tvorby" naší ZUŠ: Jana Boučka, Lenku Jansovou, Václava Liskovského, Jakuba Stuchlíka a Jakuba Šefce pod vedením Vladimíra Berana. 
Účast naší pětice ve skupině Pavla Mrkuse "NOVÁ MÉDIA" považujeme za veliký úspěch.
Studium Akademie jsme zahájili na společném setkání poslední srpnový víkend roku 2022 v Kroměříži a mohli jsme tak vstoupit do školního roku s novou inspirací. 


ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY:

O MenARTU

MenART: Ročník 2022/2023 - seznamy mentorů a stipendistů všech skupin

Mentor naší skupiny "Nová média" Pavel Mrkus

Start V. ročníku: společné chvíle v Kroměříži

Start V. ročníku: Nahlédnutí do skupin v Kroměříži

MenART: Kalendář akcí

MenART Facebook


NA TENTO ČLÁNEK NAVAZUJE (postupně doplňujeme):

MenART - ÚVODNÍ SETKÁNÍ V KROMĚŘÍŽI

MenART - NA SMETANOVĚ LITOMYŠLI