Kde je lépe
než tady?
 
 

Hubertská mše

19. 11. 2023 (21:11:33), Michaela Ševců

V sobotu  21. Října se konala v Polici nad Metují  Hubertská mše, která je velkým svátkem pro všechny myslivce a jejich příznivce.  O hudební složku této slavnosti se naší Zušky  pěvecký sbor z broumovska a soubor lesních rohů naší Zušky pod vedením paní učitelky Moniky Němcové.

Další provedení této krásné hudby zaznělo opět ve spolupráci s naší ZUŠ na další Hubertské mši 11. listopadu v Janovicích u Trutnova.