Kde je lépe
než tady?
 
 

Zájezd Bratislava/Vídeň 11. - 12. 10. 2023

20. 10. 2023 (10:27:34), Jaroslav Soumar

Zájezd naší ZUŠ do Bratislavy a Vídně

   11. – 12. 10. 2023 jsme se vydali na jednu z našich „Cest za uměním”, která měla za cíl umožnit žákům vidět známá díla světového umění, architekturu, zajímavá místa a zároveň se seznámit s jejich historií a kulturou. Letos padla volba na dvě města, Bratislavu a Vídeň. Důvodem byly zejména tři výstavy. Jednak Bienále ilustrace v Bratislavě, kde se scházejí vynikající ilustrace z celého světa, výstava ve vídeňské Albertině Od Moneta k Picassovi a výstava Michelangelo a jeho následovníci na témže místě. Témata úzce souvisela i s látkou, kterou jsme probírali v našich hodinách ve výtvarce. Celé výpravy se zúčastnilo padesát žáků a čtyři pedagogové. Po dobu zájezdu nám byl k dispozici příjemný a erudovaný výklad naší průvodkyně paní Evy Dvořákové.

   Cesta začala v pět hodin ráno odjezdem od budovy naší školy. Nikdo nezaspal, tak jsme vyrazili včas. Přes mírné dopravní komplikace jsme přijeli k Brnu, kde přistoupila naše průvodkyně. To už jsme se seznámili s bližším obsahem výtvarného programu a pravidly pohybu ve frekventovaných lokalitách měst, a tak mohla začít rovnou s průvodním slovem, které si pro nás připravila. Vzhledem k už zmíněné situaci na cestě jsme dorazili k budově Bibiany, kde byla výstava soutěžních ilustrací, zhruba o hodinu později. Přesto jsme se setkali s milým přijetím a zajímavým programem, který si pro nás pracovníci galerie přichystali. Novinkou letošního ročníku bylo rozmístění jednotlivých výstav po centru Bratislavy a rovněž přiřazení knihy, ve které ilustrace vyšly ke každému panelu

s vystavenými originály. Skvěle to zapadlo do naší koncepce „Cest za uměním”, ve kterých jsme chtěli našim žákům umožnit kontakt s uměleckým dílem, které doposud mohli znát pouze z reprodukcí. Poštěstilo se nám tedy vidět jak originál ilustrace, tak následnou práci grafika a tvorbu designu knihy. V každé knize byly vloženy rovněž informace o technice ilustrací a autorovi. S průvodním slovem paní Martiny Pavlíkové jsme ještě navštívili výstavu jednoho ze zakladatelů Bienéle ilustrace Miroslava Cipára, výstavu držitelky ceny Grand Prix BIB 2021 Suzy Lee a výstavu držitelky ceny Hanse Christina Andersenem 2022 Marie Aude Murail. Po zhruba hodinové přestávce na občerstvení jsme se vydali na prohlídku historického centra Bratislavy. Prošli jsme korunovační cestou ke katedrále sv. Martina. Na tomto místě byla korunována uherskou královnou i Marie Terezie. Naše další cesta vedla na Bratislavský hrad, kde jsme si vychutnali krásný pohled na město a zapadající slunce. Zde nás také naložil autobus a přemístili jsme se na okraj Vídně do hotelu Am Sachsengang, kde jsme přenocovali.

   Po snídani jsme pokračovali do centra Vídně. Naši první zastávkou byl Hundertwasserhaus. Je to pozoruhodná stavba, která je odrazem jeho celoživotních myšlenek a tvrzení. Neobsahuje rovné nebo dokonce nějakým způsobem pravidelné linie. Na fasádě je množství barev a dům je jak uvnitř, tak zvenčí porostlý zelení. Byl postaven jako dům se sociálními byty a jednou z podmínek autora bylo aby tomuto účelu sloužil navždy. Opravdu tomu tak je dodnes. Dále nás autobus převezl do centra Vídně, kde jsme si prohlédli známé stavby. Novogotickou budovu radnice Wiener Rathaus, Parlament, dvorní divadlo Bugtheater, zimní rezidenci císařů Hofburg, Státní operu Wiener Staatsoper a mnoho dalších míst. Potom nás čekala galerie Albertina se svými bohatými sbírkami umění. Tato galerie je muzeem umění mezinárodního významu. V prvním patře je možné vidět soubor kreseb slavných mistrů renesance Michelangela, Leonarda da Vinci, Raffaela, ale také Dürera, Rubense, Rembranda, Schieleho a mnohých dalších. V druhém patře na nás čekala sbírka obrazů, která mapuje zrod a vývoje moderní malby s názvem Od Moneta k Picassovi. Zde jsou krásná díla známých malířů tohoto období, a tak jsme mohli podrobně sledovat vývoj umění a jeho proměny. Došlo i na kresbu některých studentů přímo v prostorách Albertiny. Cestou k autobusu jsme ještě mohli navštívit Stephansdom a Minoritský kostel, jehož základy položil již Přemysl Otakar II. Potom jsme se vypravili zpět k univerzitní budově, kde na nás čekal autobus. Byl to opravdu bohatý program, který jsme si společně užili. Můžeme všem doporučit si vše na vlastní oči prohlédnout a zažít. 

I v dnešní době internetu a informací, kde můžeme mnoho věcí vyhledat on-line nás dokáže pozorovaná skutečnost překvapovat a dávat další přesah, netušené souvislosti a zážitky.