Kde je lépe
než tady?
 
 

Společný koncert České filharmonie a žáků Základních uměleckých škol

30. 6. 2023 (21:43:49), Lenka Němcová

V sobotu 24. června byl zakončen celoroční projekt České filharmonie se žáky ZUŠ společným slavnostním koncertem, jemuž předcházela dopolední veřejná generálka.

Této náročné a inspirující akce se z naší Zušky účastnili tři žáci se svými pedagogy. Oddělení dechových nástrojů reprezentoval hornista Václav Troutnar  ze třídy paní učitelky Moniky Němcové a oddělení smyčcových nástrojů Josef Pospíšil ze třídy Ladislava Michala a Františka Pospíšilová ze třídy paní učitelky  Michaely  Michalové.

Finální intezivní příprava probíhala v podobě společného několikadenního soustředění v pražském Rudolfinu již od 20. června.  Účastníci této nádherné společné akce nejen intenzivně nacvičovali koncertní repertoár  v rámci menších skupin i celého orchestru, ale účastnili se například také jako posluchači koncertu České filharmonie v rámci Open Air na Hradčanském náměstí nebo jako návštěvníci sídla Národního baletu, kde pro ně byl připraven baletní workshop na téma Labutího jezera, jehož hudbu právě nacvičovali na sobotní koncert.  V rámci woorkshopu se mohli s celým dílem důvěrněji seznámit , ale též si všichni v praxi  vyzkoušeli  některé baletní figury.

Celý projekt se stal nezapomenutelným zážitkem i zkušeností pro všechny účastníky – žáky i pedagogy.