Kde je lépe
než tady?
 
 

Pionýři - výstava Filipa Nádvorníka - galerie Luxfer

12. 5. 2023 (09:15:50), Jaroslav Soumar

Filip Nádvorník navštěvoval výtvarný obor ZUŠ v Police nad Metují v letech 2005 - 2015. Rádi na něho vzpomínáme. Přikládáme plakát na jeho výstavu v galerii Luxfer v České Skalici a rovněž krátké video z vernisáže.

Malíř a řemeslník Filip Nádvorník (finalista Ceny kritiky za mladou malbu za rok 2020 a laureát Ceny galerie a nakladatelství Gema art v roce 2020) je čerstvým absolventem Ateliéru kresby Fakulty umění Ostravské univerzity u Josefa Daňka a Libora Novotného. Dosavadní autorův výtvarný projev je inspirován nejen klasickou modernou, ale i zobrazováním pracovních činností v dějinách evropského malířství. Morfologie Nádvorníkovy malby je ovlivněna zájmem o tradiční rukodělnou řemeslnou práci, která v tvarové a barevné redukci jeho obrazů přesvědčuje o autentické motivaci.