Kde je lépe
než tady?
 
 

Pozvánka do Rudolfina

9. 5. 2023 (14:35:15), Michaela Michalová

Ve dnech 15. - 16. dubna 2023 proběhlo krásné a obohacující víkendové soustředění v rámci celoročního projektu "Společný orchestr hráčů České filharmonie a žáků ZUŠ 2023". Do tohoto projektu získali nominaci 3 hráči naší ZUŠ.

Za smyčcové oddělení je to Josef Pospíšil - housle, Františka Pospíšilová - violoncello a Václav Troutnar - lesní roh. Na toto víkendové soustředění vyrazili studenti se svými pedagogy M. Michalovou a L. Němcovou.
V sobotu ráno jsme dorazili do Dvořákovy síně v Rudolfinu, kde probíhaly všechny společné zkoušky orchestru pod vedením dirigenta Roberta Kružíka. Sobotní odpoledne bylo ve znamení dělených zkoušek pod vedením filharmoniků, kteří své skupiny na koncertě povedou.
Bylo velmi inspirativní pozorovat a poslouchat, jak se od sobotního rána do nedělního odpoledne orchestr nádherně propojuje, a stává zvučným hudebním tělesem.
Děkujeme všem filharmonikům za krásnou, neuvěřitelně citlivou a trpělivou práci, našim žákům za přípravu a píli, při nácviku všech opravdu nejen technicky náročných partů. A nyní se moc těšíme na závěrečné červnové soustředění a závěrečná vystoupení.

V sobotu 24. června 2023 v 11:00 veřejná generálka (vstupenky stále v předprodeji)

a od 17:00 Slavnostní koncert v Rudolfinu pod vedením dirigenta Petra Altrichtera.