Kde je lépe
než tady?
 
 

Projekt Filharmonie Hradec Králové se Základními uměleckými školami Filharmonie plná mládí

19. 3. 2023 (14:04:48), Lenka Němcová

V pátek 17. března a v sobotu 18. března vyvrcholil projekt Filharmonie Hradec Králové s žáky základních uměleckých škol s názvem Filharmonie plná mládí.

V pátek se konaly dva koncerty pro školy, kde před zaplněným sálem filharmonie zazněly všechny připravené skladby za průvodního slova pana Lukáše Hurníka.

V sobotu hráli žáci ZUŠ společně s filharmoniky pro veřejnost. Oba koncerty byly opět velmi úspěšné.

Z naší ZUŠ za dechové oddělení, se tohoto nádherného a svěže pojatého projektu účastnily dvě žákyně. Členkou skupiny lesních rohů se stala Michaela Kohlová a na pozici hráče na tubu vystoupila Simona Taucová.

Moc blahopřejeme oběma mladým muzikantkám, že se naprosto skvěle zhostily nelehkého úkolu !