Kde je lépe
než tady?
 
 

Dlouhonoční vytrubování na Hvězdě

29. 12. 2022 (01:23:14), Lenka Němcová

Již je třicetiletou tradicí půlnoční setkání muzikantů a všech, kteří si chtějí společně zazpívat vánoční koledy a písně nebo i poslechnout starou muziku v podání žesťového kvinteta.

Letošní vytrubování na Hvězdě se neslo v duchu obnovení této akce po dvouleté přestávce z důvodu protikovidových opatření.

Dva komorní soubory, které se pravidelně této akce účastní – Žesťové kvarteto a Žesťové kvinteto -prošlo v letošním roce velkou obměnou muzikantů. Mnozí zkušení a dlouholetí účastníci již museli být vystřídáni novými, o mnoho let mladšími a méně zkušenými žáky, kteří se, pro ně naprosto nové role zhostili na výbornou !

Oba soubory připravovaly p. uč. Lenka Němcová a Monika Němcová za spolupráce s p. uč. J. Fialou.