Kde je lépe
než tady?
 
 

Třídní vánoční koncerty žesťových tříd

29. 12. 2022 (00:25:27), Lenka Němcová

Ohlédnutí za třídními vánočními koncerty 2022

Měsíc prosinec se nesl mimo jiné i v duchu příprav na třídní vánoční koncerty.

Na žesťovém oddělení proběhla tato koncertní setkání žáků, učitelů a rodičů celkem tři.

Třetí adventní neděli se konaly dvě vystoupení ze tříd p. uč. Lenky Němcové a p. uč. Moniky Němcové.

Ve čtvrtek 22. prosince hráli na třídním koncertě žáci ze třídy Josefa Fialy.