Kde je lépe
než tady?
 
 

Přehlídka smyčcových orchestrů Holice

25. 10. 2022 (16:01:27), Michaela Michalová

V neděli 23. října 2022 se v ZUŠ Holice konal 5. ročník Přehlídky smyčcových orchestrů. Akce proběhla za podpory města Holice a účasti vedení města. Na přehlídku jsou zváni nejlepší orchestry a vítězové národních soutěží. Letos se zde představily soubory z Holic, Náchoda a Police nad Metují. V příjemné atmosféře jsme vyslechli krásné výkony orchestrů od těch nejmladších až po zralé muzikanty. Z našich nejprve zahrál přípravný smyčcový orchestr Orchestra Piccola ma Giocosa skladby A. Vivaldiho a S. Borgia. Následovaly Penquini a Archi Piccoli, opět posíleni našimi absolventy, předvedly pod vedením Michaely Michalové skladby A. Vivaldiho, J. Sibelia, R. Meyera a L. Janáčka. Celá akce se moc povedla. Za zmínku stojí též výborné výkony sólistů Elišky Novotné na housle, Františky Pospíšilové a Michala Štěpána na violoncella.

Děkujeme všem dětem za reprezentaci, rodičům za podporu a panu Bartoňovi za krásnou fotodokumentaci.