Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba (EZH a ZT) je název nového studijního zaměření, které se objevilo ve vzdělávací nabídce naší školy díky reformě uměleckého školství a klíčového dokumentu RVP pro ZUV.
V tomto studiu se žáci naučí základům hry na EKN, nahrávacím studiovým technikám a vlastní zvukové tvorbě v digitálním prostředí.
Samostatný článek s aktuálními fotografiemi otevřete v novém okně zde: Nová moderní učebna EZHZT


















Comments