Učebny

Učitelská multimediální pracoviště

 Třídy na hudebním, tanečním i výtvarném oboru jsou vybaveny počítači. V učebnách hudebního oboru je počítač propojen pomocí MIDI Interface s digitálním klavírem či jiným elektronickým keyboardem.

Klavírní doprovody žáků je tak možné (alespoň v první fázi nácviku) zajistit pomocí sekvenceru a počítače nebo pomocí speciálního programu SmartMusic Studio..

Hojně je využíván notační software k tvorbě a tisku vlastních not a partitur.

Škola vlastní několik druhů tohoto software od jednodušších (Capella Pro, Passport Rhapsody, Opus) až po špičkové programy pro profesionální notosazbu (Cubase 5, Finale 2011, Sibelius 6).

K dispozici jsou digitální klavíry Roland, Yamaha, Casio a Bohemia Piano.

Školní intranetová síť

 Všechny učebny vybavené počítači jsou propojeny v síti. To umožňuje nejen jednoduchou komunikaci mezi počítači, ale i sdílet tiskárny, data, archív (CD, noty, knihy …) a přístup na Internet.

Každý učitel má také možnost přístupu k databázi žáků a editovat údaje své třídy (klasifikace, evidenční údaje, katalogy o účinkování žáků, komisionální zkoušky) a vytvářet vlastní uživatelské sestavy.

Od loňského roku byla zavedena další úroveň  elektronického vedení pedagogické dokumentace – třídní knihy vedou učitelé na počítači a pomocí vebového rozhraní mají přístup do databáze žáků i přes zabezpečené připojení z jakéhokoliv PC mimo školu, případně z domova.

Dalším krokem bylo nasazení aplikací Google Apps pro komunikaci a plánování školy a učitelů, poskytující přístup k datům uživatelům nejen uvnitř školní sítě, ale i zvenčí připojením k internetové síti.

Učebna hry na EKN


Učebna hry na dřevěné dechové nástrojeUčebna zpěvu

Učebna hry na housle


Učebna hry na kontrabas a baskytaru

Učebna hry na žestěUčebna hry na bicí nástroje
Comments