Využití ICT v ZUŠ‎ > ‎Projekty‎ > ‎

Od řemesla k počítači

„Od řemesla k počítači – tradiční řemesla a digitální technologie ruku v ruce“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: Z.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004902

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení pro cílovou skupinu uživatelů (děti, žáci, mládež, dospělí) ve městě Police nad Metují a jejím spádovém okolí.

Hlavním cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodovědných, technických a řemeslných oborů a schopností práce s digitálními technologiemi vč. výuky cizích jazyků 
(v prostorách ZUŠ bude rekonstruována a dovybavena učebna pro výuku digitálních technologií a tradičních řemesel).
Comments