ICT plán

ICT plán Základní umělecké školy v Polici nad Metují

Napsal Vladimír Beran   
Pátek, 12. leden 2007

ICT plán je důležitým dokumentem školy vytvořeném na základě Metodického pokynu MŠMT, který obsahuje „Standard ICT služeb ve škole" a náležitosti dokumentu „ICT plán školy" podle jednotlivých typů škol. 
V tomto článku jsou obsaženy citace nebo výtah částí metodického pokynu vztahující se k základním uměleckým školám a konkrétní ICT plány naší školy.

„Standard ICT služeb ve škole“ se vztahuje na mateřské, základní, základní umělecké a střední školy zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení a stanovuje základní úroveň ICT služeb ve škole tak, aby byly zabezpečeny minimální podmínky pro efektivní využití ICT ve výuce.

„ICT plán školy“, vypracovaný a zveřejněný školou, popisuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných „Standardem ICT služeb ve škole“ a měl by vycházet ze školního vzdělávacího programu, resp. ze střednědobého plánu školy.

Vypracování a zpřístupnění dokumentu „ICT plán školy“ je podmínkou poskytnutí a čerpání účelové dotace v rámci realizace „Státní informační politiky ve vzdělávání“.

 

Přílohy:

- plné znění metodického pokynu 

- ICT plány ZUŠ Police nad Metují

Comments