Hudební nauka


V tomto článku si můžete prohlédnout multimediální učebnu hudební nauky, kterou budujeme a postupně rozvíjíme již od roku 1995. V roce 2006 prošla zásadní proměnou díky úspěšnému projektu v rámci SIPVZ a dokončena byla v příštím roce. Na konci roku 2008 byla doplněna interaktivní tabulí.
Tato učebna je vybavena kvalitním 5.1 ozvučením, elektronicky ovládanými tabulemi, dataprojektorem a počítačovými pracovišti učitele a žáků. Umožňuje kombinovat ve výuce klasické postupy s nejmodernějšími trendy, které nabízí současný rozvoj výpočetní techniky.Comments