Výtvarný obor‎ > ‎

Kreslírna


Výuka v naši kreslírně je zaměřena na rozvoj výtvarného myšlení a tvořivosti. 

Poukazujeme na propojenost výtvarného umění s historií a na jeho pevné místo v naší kultuře. Naším cílem je také pomáhat nalézt uspokojení a radost z tvorby samotné, představujeme ji jako nástroj komunikace a osobního sdělení. 

Nabízíme a učíme širokou škálu výtvarných technik kresby, malby, grafiky, hovoříme o jejich specifikách a využití. To vše probíhá v otevřeném přátelském ovzduší ve skupinách.

Malá ukázka z děl našich žáků:
VELKOPLOŠNÁ DÍLA

V našich ateliérech vytváříme i velkoplošná díla v komunikaci s hudebním a tanečním oborem pro školní koncerty a vystoupení. Slouží ale také na výzdobu a zpestření našeho prostředí a vznikají i za účelem samostatného díla.
PÍSKOVIŠTĚ

Už neodmyslitelnou součástí našeho ateliéru je „PÍSKOVIŠTĚ“ – pod tímto názvem se skrývá prosvětlovací plocha, která slouží pro vytváření animace z písku, ale také pro zajímavou a neobvyklou kresbu.


Dílka, která vznikla na našem „pískovišti“, se nám podařilo přenést i za hranice naší školy - můžete je zahlédnout v interiéru v místní pizzerii, kde dělají radost návštěvníkům a my jsme hrdí na to, že jsou to právě díla z naší výtvarky .

KRASOHLED

Nejnovějším přírůstkem naši kreslírny je krasohled, který pomocí soustavy zrcadel a barevných tělísek vytváří neopakovatelné obrazce při pohledu proti světelnému zdroji.


„ODPOČINKOVÝ KOUTEK“

Koutek, který je vytvořený za účelem odpočinku před výukou, nebo během přestávky ve výuce, je útulným prostředím, kde mají naši žáci možnost v pohodlí vyčkat začátek vyučování. Můžou si sdělit svoje zážitky a odpočinout si.  Využíváme ho však někdy i na motivační fázi vyučovacího procesu, kde si společně vysvětlíme dané téma, diskutujeme a hrajeme didaktické hry, které jsou zaměřeny k danému tématu hodiny.

 
Comments