Výtvarný obor‎ > ‎

Animace

Ateliér klasické animace, ve kterém děti tvoří políčko po políčku rozpohybované obrázky...
ANIMACE

Čtyři skenovací pracoviště slouží pro snímání ručně vytvořených obrázků a pro následnou úpravu v Adobe PhotoShop.
 Vlastní animace vznikají v programu Adobe Flash.

Učebna je vybavena též dataprojektorem a promítacím plátnem pro prezentaci výsledků práce či promítání metodických materiálů.
Ukázky animací a animovaných filmů, vytvořených 
v ateliéru animace ZUŠ Police nad Metují:

(Klikněte na obrázek "Pilota" nebo "Kluka" a spustí se animace)Comments