GRAFIKA Z DOMEČKU

Toto pojmenování přišlo "náhodou". Když jsem narychlo promýšlel obsah prvního živého vysílání, tak mě zaujal povalující 
se plastový svítíci domeček. A už tu byl nápad - sedíme DOMA - a tak si na to naše nedobrovolné, i když nutné "uvěznění" 
TROCHU POSVÍTÍME. Abychom byli v kontaktu a nezapomněli, že jsme GRAFICI.
Tak si trochu probereme jednotlivá vysílání, kde u každého dodám stručný výpis obsahu.
Aktuální příspěvky vkládám vždy navrch, v historii si zalistujte... GRAFIKA Z DOMEČKU 12 (8. 5. 2020)
Mlsací mejdan. Ke sledování si připravte nanuka.... A proč nanuka? Protože budeme pátrat po vzniku názvu tohoto lahodného výrobku. Jedná se o zmrzlinu na dřívku, tak původ pojmenování nebudeme hledat na poušti, ale spíš v oblastech s chladnějším počasím.
Ten nanuk je samozřejmě tak trochu zástupné téma, protože povídat si budeme jako obvykle o filmu. I když...
Ale to jsem teď prozradil docela dost a víc už nechci, tak jediné, co ještě udělám je, že vás pozvu ke sledování videa...

Záznam vysílání je možné spustit NA TOMTO ODKAZUGRAFIKA Z DOMEČKU 11 (1. 5. 2020)
Švédujeme film. Co to ale je to švédování. Vlastně jsme si ho zkusili trochu oťuknout už při vysílání prvních Grafik z domečku. Tam jsme měli popsat příběh Dalibora z pověsti - a pak ho trochu zpřeházet. A princip švédování je založen
na tom, že natočíme film tak, jak si zrovna vzpomeneme a s tím, co máme po ruce.
V tomto vysílání se nám vlastně sešly dohromady úkoly z těch předchozích, ale o tom už ve videu.
V závěru videa jsem také představil zásady NAŠA TV, které vznikly právě při natáčení Robinsona - a která si budeme
muset připomínat, až se zase budeme moci v Grafice scházet...
    

Záznam vysílání je možné spustit NA TOMTO ODKAZUGRAFIKA Z DOMEČKU 10 (24. 4. 2020)
Možná přijde i kouzelník... V začátku, jen na pozadí, zazní kouzelník rockové flétny Ian Anderson a Jethro Tull, potom přijde pozvání na náš jeden "kouzelný" filmový počin na ČT2, ale pak se už začne kouzlit doopravdy. Kouzelná pumpa v Polici sice dávno zanikla, ale nás zajímá v tuto chvíli jeden z účastníků - Jakub. Kolik mu tehdy mohlo být? V Grafice mu téměř bylo přiděleno inventární číslo, protože stále točil, točil... stříhal, stříhal... - až začal s kamerou kouzlit. To uvidíte v následující ukázce. No a na závěr se vám sám osobně představí - student magisterského studia češtiny a výtvarky na hradecké univerzitě 
- ale co je důležité - můj ASISTENT v Grafice... Pozn red. - ty kamery v popředí videa z Grafiky nejsou používány k natáčení streamu, stojí tam "jen tak" už dva měsíce... :-)
Toto vysílání bylo představovací a seznamovací - a nevyplývá z něj žádné zadání pro žáky.

Záznam vysílání je možné spustit NA TOMTO ODKAZUGRAFIKA Z DOMEČKU 9 (17. 4. 2020)
Jednoruký filmař a jednoruký herec!? Co je to za nesmysl? Kdepak, v pohodě. Teď nás takových bude víc. Vlastně já jsem to již byl během přípravy tohoto vysílání. A každý, kdo se tím bude inspirovat, to bude také. Filmař má pro svůj přístroj (zpravidla mobilní telefon) k dispozici pouze jednu ruku, protože tou druhou před objektivem hraje... :-) I herec tak má volnou jen jednu ruku, protože tu druhou mu zabral filmař. Co s tím dál nemusím psát, protože to je ve videu...
Ale pro žáky Grafiky je zde přece jenom rozpracované zadání:

- ZADÁNÍ PRO ŽÁKY:
- TOČIT! TOČIT! TOČIT! Protože žádný filmař z hrušky nespadl,
dokonce ani když má Apple!
- Co tedy s tím?
- Natáčejte jednoduché akce, kde jednou rukou manipulujete 
s předměty - a druhou rukou to budete natáčet mobilem
- Nejdříve si to nazkoušejte - a pozorujte přes mobil
- Až si budete jistí, tak to natočte ve dvou variantách:
- 1. celá akce v jednom záběru
- 2. potom celá akce rozzáběrovaná
- Více detailů psát netřeba, protože jsou ve videu
- Hotové Video POSÍLEJTE NA CLOUDOVÉ ÚLOŽIŠTĚ NA TOMTO ODKAZU  
- video pojmenujte následovně (příklad udávám pro svá videa):
Beran_JF_voda-jeden záběr.m4v (protože přímo z telefonu)
Beran_JF_voda-záběrováno.mp4 (protože sestříháno a exportováno)
- Zkratka JF znamená Jednoruký filmař

POZOR! VÝUKA, I KDYŽ DISTANČNÍ FORMOU, PROBÍHÁ. NA KONCI ROKU BUDE VYSVĚDČENÍ - A HODNOCENÍ BUDE NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ PŘEDSTAVENÝCH V GRAFIKÁCH Z DOMEČKU (ta, která jsou růžově označena). PROTO - SLEDUJTE GRAFIKU Z DOMEČKU A DĚLEJTE UVEDENÁ ZADÁNÍ,
A TAKÉ CHOĎTE I NA MODRÝ KNOFLÍK, KDE TATO ZADÁNÍ KONZULTUJEME!

Kdo jste vysílání sledovali živě nebo krátce po ukončení přenosu, tak jste asi byli rozhozeni zmatkem ve zvuku. 
Chybička se vloudila, tentokrát jiná, než při dřívějších vysíláních, ale už jsem ji ustřihl.

Záznam vysílání je možné spustit NA TOMTO ODKAZUGRAFIKA Z DOMEČKU 8 (10. 4. 2020)
Následujeme velkého vypravěče a fantastu Barona Prášila, s nímž jsme se mohli setkat na vlnách televizního vysílání dnes, v pátek 10. 4. 2020 dopoledne... Po "tradičních" úvodních problémech s vypnutým mikrofonem jsme si rozebrali několik scén z filmu a ukázali si sestřih minipříběhu v programu OpenShot Video Editor... Kdo používá jiný program, má možnost volby.

- ZADÁNÍ PRO ŽÁKY:  
- Podívat se na film Karla Zemana z roku 1961 "Baron Prášil"  
(je možné ho stáhnout z www.uloz.to)  
  - Z filmu si vybrat jeden "minipříběh", který už měl být z minula
textově popsán - KDO TO NEMÁ, TAK UDĚLAT NEBO DOKONČIT  
a poslat na cloudové úložiště - viz video (ob řádek níže)  
- Vybraný minipříběh z filmu vystřihnout a vyexportovat
- Hotové Video POSÍLEJTE NA CLOUDOVÉ ÚLOŽIŠTĚ NA TOMTO ODKAZU  

Záznam vysílání je možné spustit NA TOMTO ODKAZU


GRAFIKA Z DOMEČKU 7 (3. 4. 2020)
A proč sedm, když sedmička už byla? Protože tu původní jsem omylem smazal, takže by byla narušena číselná řada, 
kdybych teď dal osmičku. Tato "druhá sedmička" je premiérou vyílání z OBS Studia.

- ZADÁNÍ PRO ŽÁKY:
- Podívat se na film Karla Zemana z roku 1961 "Baron Prášil"
(je možné ho stáhnout z www.uloz.to)
  - Z filmu si vybrat jeden "minipříběh" (př. let na dělové kouli)
- V rozsahu několika vět popsat děj - PŘÍBĚH
- Několika slovy popsat - O ČEM TO JE
- Poznamenat si časy: kde minipříběh začíná a kde končí.
- Pro korespondenci používejte e-mail filmohra@gmail.com  
- Hotové práce POSÍLEJTE NA CLOUDOVÉ ÚLOŽIŠTĚ NA TOMTO ODKAZU  
- ZADÁNÍ PODROBNĚ POPISUJI VE VYSÍLÁNÍ - viz záznam
- Na online setkáních po neděli si to rozebereme a posuneme se dál

Záznam vysílání je možné spustit NA TOMTO ODKAZUGRAFIKA Z DOMEČKU 6 (25. 3. 2020)
Jsme teď na určitém rozcestí, jak pokračovat dál. Aby nás to bavilo, ale aby to také mělo smysl. Proto má toto vysílání i nové heslo: VÍC HLAV VÍC VYMYSLÍ! Žádám vás zde o vaše názory a tipy, 
nejenom na další vysílání, ale vůbec na naši vzájemnou komunikaci.

Záznam vysílání je možné spustit NA TOMTO ODKAZUGRAFIKA Z DOMEČKU 5 (24. 3. 2020)
Ani jeden z úvodních portrétů není převlečený pan učitel Beran, který prostřednictvím tohoto vysílání přichází 
s GRAFIKOU za žáky ze svého DOMEČKU do těch jejich, ale je to úvod z jedné žákovské prezentace. 
Ve videu můžete slyšet přečtenou originální úpravu pověsti - a na školním webu je potom k dohledání dílko celé... :-)

Záznam vysílání je možné spustit NA TOMTO ODKAZUGRAFIKA Z DOMEČKU 4 (20. 3. 2020)
Svítící domeček se po čtvrté vypravil potěšit žáky Grafiky pod heslem I DOMA SE UDRŽUJ V KONDICI.

Záznam vysílání je možné spustit NA TOMTO ODKAZUGRAFIKA Z DOMEČKU 3 (19. 3. 2020)
Grafika jde ze svého domečku za svými žáky do jejich domečků, aby jim nebylo tak smutno a povídá si s nimi 
o vyprávění příběhu.

Záznam vysílání je možné spustit NA TOMTO ODKAZUGRAFIKA Z DOMEČKU 2 (18. 3. 2020)
To, že nejvíc se dozvíte přehráním videa jsme si už řekli minule, ale tu základní informaci snad zopakovat mohu,
"Grafika" je atelier multimediální výtvarné tvorby ZUŠ Police nad Metují. No a to "z domečku" znamená, 
že sedíme doma a nemůžeme do Grafiky. Tak Grafika jde tímto způsobem za svými žáky. 
A toto druhé vysílání je pod heslem DĚLEJ VŠE, JAK NEJLÉPE DOVEDEŠ, ALE NE LÉPE... (opsáno od Jaroslava Duška :-)

Záznam vysílání je možné spustit NA TOMTO ODKAZUGRAFIKA Z DOMEČKU 1 (17. 3. 2020)
Tak úplně nejvíc se dozvíte, co to je Grafika z domečku, když se na video podíváte. Pokud ale nemáte čas, nebo se vám nechce, tak jenom základní informace - "Grafika" je atelier multimediální výtvarné tvorby ZUŠ Police nad Metují. 
No a to "z domečku" znamená, že sedíme doma a nemůžeme do Grafiky. Tak Grafika jde tímto způsobem za svými žáky. A toto první vysílání je pod heslem NOUZE NAUČILA DALIBORA HOUSTI.
- Představení domečku, vysvětlení jeho smyslu
- Rekapitulace prázdninových Blesk Párty
- Představení dokončeného filmu Michala Suchomela BLESKOVÁ VÝPRAVA
- Základní věta filmové řeči: "Film s skládá ze záběrů, každý záběr má tři parametry - obsah, velikost a úhel, 
   střihem dalšího záběru můžeme změnit všechny tři parametry nového záběru, ale musíme změnit nejméně dva" - HA!  :-)
- Velikosti záběrů mnou na živo předvedené - celek - amerika - polocelek - polodetail - detail - velký detail 
- Domácí úkol (zde ještě takto pojmenováno - později změněno na PREZENTACE) - natočit s někým z rodiny
   popsané velikosti záběrů do souvislého videa, poslat učiteli
- Heslo dne - NOUZE NAUČILA DALIBORA HOUSTI
- Hádanka - zjistit původ tohoto rčení 
- Představení programu OpenShot Video editor a CZ manuálu
- Chatovací program Discord
- Lekce na práci s příběhem z metodiky Učit se film - informace o jejich přípravě
- Flash 5 pro animaci, příslib vystavení instalátoru na Úschovně pro otestování na Win10 (zatím jsem to neuskutečnil)
- Projednání možnosti zapůjčení iPadů animátorům (bude domluveno při postupném obtelefonovávání rodičů žáků)
- informace o stažení a vystavení návrhů měny, avatarů ap.
- žádost o naučení Minecraftu

Záznam vysílání je možné spustit NA TOMTO ODKAZU
Comments