Úřední deska

Na těchto stránkách najdete úřední dokumenty, vztahující se k činnosti školy:

  • školská legislativa
  • inspekční zprávy
  • Školní řád ZUŠ v Polici nad Metují
  • výroční zprávy školy
  • kurikulární reforma - RVP pro ZUV a ŠVP
  • Školní vzdělávací program ZUŠ v Polici nad Metují