Pro rodiče‎ > ‎

Úplata za vzdělávání


Úplata za vzdělávání (dříve „školné“) v ZUŠ Police nad Metují  pro školní rok 2020 – 2021 je v těchto částkách stanovena na jedno pololetí a je splatná vždy na začátku pololetí (září, únor) v kanceláři školy nebo bankovním převodem. 

Příkaz k úhradě s konkrétními údaji bude zaslán na e-mailové adresy zákonných zástupců žáka na počátku každého pololetí.

Hudební obor:

Druh výuky:

Výše školného:

Poznámka:

Individuální

1200

Žák je vyučován samostatně

Rozšířené vyučování

1800

Příprava ke studiu na konzervatoři

Skupinová

1200

Výuka v kroužku 2 – 4 žáků

Kolektivní

700

Přípravné studium bez nástrojové výuky

Pouze pěvecký sbor

300

Pouze pěvecký sbor bez nástrojové výuky

 Pouze hra v orchestru 300 Pouze hra v orchestru bez individuální výuky
 Studium pro dospělé1800 Všichni, kteří nejsou žáky základní, střední nebo vyšší odborné školy


Výtvarný obor:

Druh výuky:

Výše školného:

Poznámka:

Přípravné studium

800

Pro děti od 5 do 7 let

Základní studium

800

Pro žáky od 7 do 18 let

Rozšířené vyučování

1600

Příprava ke studiu na umělecké škole


Taneční obor:

Druh výuky:

Výše školného:

Poznámka:

Přípravné studium

500

Pro děti od 5 do 7 let

Základní studium

800

Pro žáky od 7 do 18 let

Comments