Pro rodiče‎ > ‎

PřihláškaKlepnutím na tento odkaz se otevře v novém okně formulář pro elektronické vyplnění přihlášky.
V prvním řádku formuláře zkontrolujte, zda je ze seznamu všech ZUŠ v ČR zvolena Základní umělecká škola v Polici nad Metují. Poté vyplňte všechny požadované údaje, které máte k dispozici a přihlášku odešlete.
Nezapomeňte ji poté také vytisknout a podepsanou zákonným zástupcem žáka doručit do kanceláře ZUŠ nebo poštou na adresu:

Základní umělecká škola
Komenského nám. 108 
549 54 Police nad Metují
Kritéria přijímacích zkoušek do základního studia hudebního oboru:

Dítě
a) zazpívá jednotlivě zahrané tóny, rozezná vyšší a nižší
b) zazpívá dvě písně dle vlastního výběru
c) vytleská zadaný rytmický útvar
d) zazpívá zadaný jednoduchý melodický motiv
e) rozpozná počet zahraných tónů současně (1, 2 a více)

Kritéria přijímacích zkoušek do základního studia výtvarného oboru:

Přijímací zkouška do výtvarného oboru ZUŠ má dvě části:

1. Praktická část - kresba tužkou:
- Volné téma - si uchazeč vybere na základě vlastních zkušeností a zájmů. Hodnotíme originalitu, nápaditost a do jaké míry se mu daří jeho podstatu vystihnout kresbou. 
- Kresba konkrétního předmětu, ve které hodnotíme schopnost zachytit tvar a konstrukci. 

2. Druhá část - ústní pohovor. Uchazeč hovoří o své volné kresbě a dosavadních zkušenostech s výtvarnou tvorbou. 
Ve studijním zaměření multimediální výtvarná tvorba je pohovor doplněn o  vyplnění jednoduchého dotazníku zaměřeného na motivaci ke studiu a rozhovor nad vyplněnými odpověďmi.
Kladně přihlížíme ke komunikativnosti, vlastním výtvarným aktivitám, vztahu a zájmu o obor. Součástí toho mohou být i výtvarné práce donesené z domova.

Při hodnocení přihlížíme k věku uchazeče.
O přijetí rozhodne tříčlenná komise podle výše uvedených kritérií.

Kritéria přijímacích zkoušek do základního studia tanečního oboru:

Dítě
a) má správné přirozené držení těla při stoji i chůzi
b) má volné kyčelní klouby, bez blokací
c) má pohybové předpoklady (pohyblivostní schopnost určena např. pomocí předklonu v sedu, ve stoji)
d) dokáže dodržet, zopakovat jednoduchý rytmus
Comments