Pro rodiče

Na těchto stránkách najdete informace o studiu na Základní umělecké škole v Polici nad Metují:

  • organizace studia na ZUŠ v Polici nad Metují
  • koncepce výuky na ZUŠ v Polici nad Metují
  • informace o výši "školného" (tzv. úplata za vzdělávání)
  • formulář přihlášky ke studiu
  • formulář k mimořádnému odhlášení ze studia