Zaměstnanci školy

Ve škole je zaměstnáno celkem 29 zaměstnanců. Z toho je 25 učitelů, a 4 nepedagogičtí pracovníci. Další údaje naleznete v připojené tabulce.

Jméno, příjmení

Aprobace

Vzdělání

 e-mail kontakt

Pedagogičtí pracovníci

 Hudební obor

1.

Lubor Bořek   (ředitel) 

kontrabas,  baskytara, EZHZT

absolutorium konzervatoře 

borek.lubor@zuspolice.cz  

2.

Miriam Blažková

zpěv 

absolutorium konzervatoře 

blazkova.miriam@zuspolice.cz

3.

Pavel Čapek

klavír, zpěv, dirigování

absolutorium konzervatoře 

absolutorium konzervatoře 

capek.pavel@zuspolice.cz

4.

Josef Fiala

žesťové nástroje

absolutorium konzervatoře

fiala.josef@zuspolice.cz

5.

Regina Goslinská, Mgr.

klavír 

Vysoká škola múzických umění, Vinnica, Ukrajina 

goslinska.regina@zuspolice.cz

6.

Kristina Hübschtová, Mgr.

žesťové nástroje,

HN

Konzervatoř Kroměříž

Univerzita HK, pedagogická fakulta

hynkova.kristina@zuspolice.cz

7.

Alina Kozlovská, Mgr.

klavír, HN

Vysoká škola múzických umění, Vinnica, Ukrajina

kozlovska.alina@zuspolice.cz

8.

Jakub Kolář

bicí nástroje, 

absolutorium konzervatoře

kolar.jakub@zuspolice.cz

9.

Gabriela Krečmerová

flétna

absolutorium konzervatoře

krecmerova.gabriela@zuspolice.cz

10.

Ladislav Michal

housle

absolutorium konzervatoře 

michal.ladislav@zuspolice.cz

11.

Michaela Michalová

violoncello

absolutorium konzervatoře 

michalova.michaela@zuspolice.cz

12.

Lenka Němcová

žesťové nástroje 

absolutorium konzervatoře 

nemcova.lenka@zuspolice.cz

13.

Ján Pastorek

akordeon, keyboard 

maturita na konzervatoři
doplňující ped. studium na PedF UK Praha

pastorek.jan@zuspolice.cz

14.

Matěj Pátek

klarinet, saxofon 

absolutorium konzervatoře 

studující HAMU Praha

patek.matej@zuspolice.cz

15.

Karolína Sorokinová

klavír

absolutorium konzervatoře 

sorokinova.karolina@zuspolice.cz

16.

Michaela Ševců, Bc.

klavír

absolutorium konzervatoře 
Univerzita Palackého Olomouc
Fakulta filozofie - muzikologie

sevcu.michaela@zuspolice.cz

17.

Petr Ševců

kytara

absolutorium konzervatoře 

sevcu.petr@zuspolice.cz

18.

Tomáš  Ševců

kytara

absolutorium konzervatoře 

sevcu.tomas@zuspolice.cz

19.

Dagmar Vajsarová, MgA.

Kontrabas, zobcová flétna

absolutorium konzervatoře 

HAMU Praha

vajsarova.dagmar@zuspolice.cz

20.

Iva Faltová, Mgr.

příčná flétna

studující konzervatoř

UJEP Ústí nad Labem, fakulta pedagogická

faltova.iva@zuspolice.cz

21.

 Iveta Krejslerová, Bc.

 zobcová flétna, klarinet

 studující konzervatoř

Technická univerzita Liberec

krejslerova.iveta@zuspolice.cz

Pedagogičtí pracovníci

 Výtvarný obor

22.

Vladimír Beran 
(zástupce ředitele)

počítačová grafika a multimédia

SUPŠ kamenosochařská
SUPŠ grafická
doplňující ped. studium na PedF UK Praha

beran.vladimir@zuspolice.cz

23.

Petra Nádaždyová, Mgr.

kresba, malba, keramika, modelování

PedF UKF Nitra

nadazdyova.petra@zuspolice.cz

24.

Jaroslav Soumar

kresba, malba, animace

maturita na gymnáziu
pomaturitní studium obor sociálně právní
doplňující ped. studium na PedF UK Praha

soumar.jaroslav@zuspolice.cz

25.

 Dagmar Bořková

Doplňková činnost: Přípravný kurz VO 

keramika, modelování

 maturita na gymnáziu 

Střední pedagogická škola

 borkova.dagmar@zuspolice.cz

Pedagogičtí pracovníci

Taneční obor

26.

Alžběta Černá

taneční obor

absolutorium taneční konzervatoře

cerna.alzbeta@zuspolice.cz

 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci

27.

Jaroslava Beranová 

hospodářka, účetní 

beranova.jaroslava@zuspolice.cz

28.

Jan Nývlt

školník, správce budov

nyvlt.jan@zuspolice.cz

29.

Jarmila Pešková

uklízečka

 

30.

Ema Šolcová

uklízečka

 

Comments