Zaměstnanci školy

Ve škole je zaměstnáno celkem 32 zaměstnanců. Z toho je 28 učitelů a 4 nepedagogičtí pracovníci. Další údaje naleznete v připojené tabulce.

 

Jméno, příjmení

Aprobace

Vzdělání

 e-mail kontakt

 

Pedagogičtí pracovníci

 Hudební obor

1.

Bořek Lubor, DiS.   (ředitel) 

kontrabas,  baskytara, EZHZT

absolutorium konzervatoře 

borek.lubor@zuspolice.cz

2.

Blažková Miriam, DiS.

zpěv 

absolutorium konzervatoře 

blazkova.miriam@zuspolice.cz

3.

Čapek Pavel, DiS.

klavír, zpěv, dirigování

absolutorium konzervatoře 

capek.pavel@zuspolice.cz

4.

Čapková  Eva, MgA., DiS.

zobcová flétna, hoboj

absolutorium konzervatoře
JAMU Brno

capkova.eva@zuspolice.cz

5.

Fiala Josef, DiS.

žesťové nástroje

absolutorium konzervatoře

fiala.josef@zuspolice.cz

6.

Goslinská Regina, Mgr.

klavír 

Vysoká škola múzických umění, Vinnica, Ukrajina

goslinska.regina@zuspolice.cz

7.

Hübschtová Kristina, Mgr., DiS.

žesťové nástroje, HN

Konzervatoř Kroměříž
Univerzita HK, pedagogická fakulta

hynkova.kristina@zuspolice.cz

8.

Kozlovská Alina, Mgr.

klavír, HN

Vysoká škola múzických umění, Vinnica, Ukrajina

kozlovska.alina@zuspolice.cz

9.

Kolář Jakub, DiS.

bicí nástroje, 

absolutorium konzervatoře

kolar.jakub@zuspolice.cz

10.

Kolářová Žaneta, DiS.

housle

absolutorium konzervatoře

kolarova.zaneta@zuspolice.cz

11.

Krečmerová Gabriela, DiS.

flétna

absolutorium konzervatoře

krecmerova.gabriela@zuspolice.cz

12.

Michal Ladislav, DiS.

housle

absolutorium konzervatoře 

michal.ladislav@zuspolice.cz

13.

Michalová Michaela, DiS.

violoncello

absolutorium konzervatoře 

michalova.michaela@zuspolice.cz

14.

Němcová Lenka, DiS.

žesťové nástroje 

absolutorium konzervatoře 

nemcova.lenka@zuspolice.cz

15.

Němcová Monika, DiS.

žesťové nástroje

absolutorium konzervatoře
studující HAMU Praha

nemcova.monika@zuspolice.cz

16.

Pastorek Ján

akordeon, keyboard 

maturita na konzervatoři
doplňující ped. studium na PedF UK Praha

pastorek.jan@zuspolice.cz

17.

Pátek Matěj, BcA., DiS.

klarinet, saxofon 

absolutorium konzervatoře
studující HAMU Praha

patek.matej@zuspolice.cz

18.

Karpfová Karolína

housle

SPŠ Pedagogická Litomyšl
studující PF UHK 

karpfova.karolina@zuspolice.cz

19.

Sorokinová Karolína, DiS.

klavír

absolutorium konzervatoře 

sorokinova.karolina@zuspolice.cz

20.

Ševců Michaela, Bc., DiS.

klavír

absolutorium konzervatoře
Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta filozofie - muzikologie

sevcu.michaela@zuspolice.cz

21.

Ševců Petr, DiS.

kytara

absolutorium konzervatoře 

sevcu.petr@zuspolice.cz

22.

Ševců Tomáš, DiS.

kytara

absolutorium konzervatoře 

sevcu.tomas@zuspolice.cz

23.

Vajsarová Dagmar, MgA., DiS.

Kontrabas

absolutorium konzervatoře
HAMU Praha

vajsarova.dagmar@zuspolice.cz

 

 

 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci

 Výtvarný obor

24.

Beran Vladimír 
(zástupce ředitele)

počítačová grafika a multimédia

SUPŠ kamenosochařská
SUPŠ grafická
doplňující ped. studium na PedF UK Praha

beran.vladimir@zuspolice.cz

25.

Nádaždyová Petra, Mgr.

kresba, malba, keramika, modelování

PedF UKF Nitra

nadazdyova.petra@zuspolice.cz

26.

Soumar Jaroslav 

kresba, malba, animace

maturita na gymnáziu
pomaturitní studium obor sociálně právní
doplňující ped. studium na PedF UK Praha

soumar.jaroslav@zuspolice.cz

27.

 Bořková Dagmar 

Doplňková činnost: 
Přípravný kurz VO 
keramika, modelování

 maturita na gymnáziu
Střední pedagogická škola

borkova.dagmar@zuspolice.cz

 

 

 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci

Taneční obor

28.

Černá Alžběta 

taneční obor

absolutorium taneční konzervatoře

cerna.alzbeta@zuspolice.cz

 

Nepedagogičtí pracovníci

 

 

29.

Kubečková Hana

hospodářka, účetní 

kubeckova.hana@zuspolice.cz

30.

Nývlt Jan 

školník, správce budov

nyvlt.jan@zuspolice.cz

31.

Pešková Jarmila 

uklízečka

 

32.

Šolcová Ema 

uklízečka

 
Comments