Studánečka

Středně vyspělý sbor, který si už osvojil mnohé základní dovednosti a návyky je schopen při kvalitním zpěvu i scénického obohacení vystoupení. Pak je to teprve radost! Pro zpěváky, pro rodiče a posluchače a jistě i pro samotné pedagogy. Žáci jsou také vedeni k tvůrčímu přístupu k provozované skladbě či pásmu. Jejich nápady a návrhy mnohdy velmi dobře vystihují náladu a obsah sdělení dané skladby.

Pracovnímu nasazení i motivaci je dobré dát čas od času i jinou formu než je pravidelná docházka do ZUŠ. Volíme různé podoby dělených zkoušek, pracovně - výletní soustředění, soutěže, koncerty a kulturní vystoupení na společenských akcích v našem nejbližším okolí. 


2017                                                                                                                        

I když se naše soustředění nazývají PRACOVNÍ (!!!!!), mají mezi sborovými zpěváky velkou oblibu. Jednak ve známém kolektivu to je spíš radost než jen odporná dřina a jednak se dospělí vždy velmi snaží, aby se poctivá příprava vhodně prokládala odpočinkem, zábavou a tak. Máme skvělé rodiče, kteří tuto snahu nenechávají jen na kantorech a právě díky nim se soustředění stávají akcemi, na které se děti už dlouho dopředu těší.

Přiloženými momentkami zavzpomínáme na to v nejbližší minulosti. Kde jinde než v Neratově!

Studánečka 20172016                                                                                                                        

18. března 2016 se uskutečnila v Rychnově nad Kněžnou krajská soutěž dětských pěveckých sborů, které se zúčastnil i náš pěvecký sbor "Studánečka", který na této soutěži vyzpíval stříbrnou medaili!

Zde si můžete otevřít článek s fotografiemi.
2015                                                                                                                        

2014                                                                                                                        

2013                                                                                                                        

Foto ve sborové učebně v roce 2013:

Studánečka


Festa Musicale Olomouc 2014 - Stříbro pro Studánečku!Vánoční koncert 2009:

Naše vánoční koncerty - to jsou naše nejdražší a nejosobnější dárky, které se nedají zabalit, poslat nebo předat ....

Budulínek:
Tady jsme v plné parádě.

Těžký náklad, ti Budulínci!

dvě babičky, dva dědečkové - pro jistotu


.....musí se prostě zažít.


Pápá!

Kuk!: tady Studánečka!

a všechno dobře dopadlo - jako v pohádce, znáte to!
Comments