Pramíneček

Jak správně tušíte, je "PRAMÍNEČEK" menší variantou "Pramínku" - něco jako o malinko menší sourozenec. Jednou týdně se zde scházejí děti ve věku šesti až sedmi let. Tito malí žáci se společně učí naslouchat vlastnímu zpěvu, zpěvu svých kolegů, učí se zpěvu s doprovodem hudebních nástrojů. Hravou a nenápadnou formou si osvojují základní pěvecké návyky a dovednosti. Společně i jednotlivě hledají, co je to zpívat. Pro některé z nich je to doslova objev a máme z něj pak velkou radost. Spojení textu, melodie, pohybu i dalších výrazových prostředků je dobrým vkladem pro hru sólovou na zvolený hudební nástroj. Velkou ctí "pramínečků" je povýšení do řad sboru staršího Pramínku. Tam už to bude o poznání obtížnější.

Pramíneček


Comments