Kapičky

Přípravný sboreček pro naše úplně nejmenší studenty pracuje jednou týdně. Vyučovací hodina plně pokryje a využije jejich možnosti pracovní koncentrace. Postupně a hravou formou si přivlastňují správný pěvecký postoj, držení těla, techniku dýchání i samotného zpěvu. Jejich hudební nástroj je skrytá záležitost a bude potřebovat mnoho trpělivosti i vytrvalosti při objevování jeho úskalí i krásy. Vzorem jsou Kapičkám starší přípravné sbory: Pramíneček a Pramínek. Stejně jako ve všech ostatních sborech jsou zde děti vedeny k soudržnosti a vzájemné ohleduplnosti. Společně hledáme ve sborovém zpěvu radost z hudby pro nás "uvnitř" i pro naše posluchače.
Až Kapičky povyrostou postoupí do dalšího staršího sboru v řadě.
Brzké začátky se užitečně projeví jako vklad stálosti nejen v dalších létech sborového zpívání, ale i v životě praktickém. 

Comments