Hlavní stránka‎ > ‎Orchestry a soubory‎ > ‎Ostatní‎ > ‎

Kytarové soubory

Kytara patří v současné době k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším hudebním nástrojům. Její uplatnění je velmi široké. Uplatňuje se jako nástroj sólový, doprovodný, nebo ve spojení s jinými nástroji v oblasti komorní hudby, taneční, pop music, rock a jazzové hudby. Naší snahou je systematicky vychovávat dobře vybavené hráče v oblasti amatérské, kteří budou schopni se uplatnit podle svého vkusu v různých hudebních seskupeních, nebo si zahrát jen tak pro radost např. v kruhu rodiny, ale i hráče kteří by se chtěli později věnovat profesionální hudební dráze.

Ke studiu hry na kytaru přijímáme děti od 7 let. Vzhledem k dobrému vybavení třídy i malými nástroji (1/8, ½, ¾, 7/8) velikosti můžeme začínat výjimečně i s mladšími dětmi, samozřejmě s přihlédnutím k fyziologickým možnostem. Nevylučuje se však přijímat i děti starší. Nástroje všech typů je možné si u nás zapůjčit.

Hře na kytaru se vyučuje 1 hodinu týdně, u mladších dětí může být tato hodina rozdělena do dvou samostatných bloků 2x v týdnu. Cílem těchto hodin je rozvíjet celkovou hudebnost (sluchovou a nástrojovou představivost), položit správné kytarové návyky (držení nástroje, postavení rukou, hra prsty…) a dále praktické využití znalostí z hudební nauky jako je čtení notového zápisu, rytmu, dynamiky, rejstříků, akordových značek a jejich využití při interpretaci skladeb. U velmi talentovaných dětí je možné rozložit výuku do 1,5 – 2 hodin v týdnu. V těchto hodinách věnujeme velkou péči kvalitě tónu pravé ruky, zvládnutí složitějších kytarových technik a klademe důraz na dokonalý  přednes skladeb, frázování, dynamiku, agogiku a barvu zvuku, aby tyto děti byly dostatečně připraveny k případnému dalšímu studiu na odborných školách, konzervatořích, popř. sólové činnosti.

Po základním zvládnutí nástroje mají děti možnost jednou za týden navštěvovat komorní nebo souborovou hru v různě žánrově zaměřených seskupeních.

V těchto souborech se děti učí společné souhře, spolupráci a mnoha dalším důležitým věcem. Díky dobrému vybavení tříd využíváme pro barevné zvukové obohacení těchto souborů sopránových, klasických, basových i elektrických kytar s možností zapůjčení. K dispozici máme také jednoduchou aparaturu k ozvučení nástrojů, k elektrické kytaře také využíváme různé zvukové programy v PC. U žáků 7. ročníku a především druhého stupně studia nabízíme vedle výuky klasické kytary také výuku hry na kytaru elektrickou či basovou. Součástí této výuky je zvládnutí nejen základních akordů, ale i jejich obratů, složitějších akordů, rytmů, stupnic a jejich využití v praxi při jednoduché improvizaci. Velkou motivací pro děti je možnost pořizování vlastních hudebních záznamů na CD nosičích, k dispozici máme školní nahrávací studio. Součástí výuky je také vystupování  na interních večírcích a koncertních vystoupeních žáků, dále návštěvy koncertů a setkávání s odborníky na kytarovou hru formou konzultací, odborných seminářů a kurzů.

V posledních desetiletích došlo k velkému rozvoji v oblasti kytarové orchestrální hry. Současný trend směřuje k zakládání velkých kytarových orchestrů hlavně při ZUŠ, např. kytarové orchestry při ZUŠ Na Střezině-Hradec Králové, ZUŠ Havlíčkova-Pardubice, ZUŠ Masarykova-Praha 6, atd. Z poloprofesionálních orchestrů působících v České republice můžeme zmínit např. hradecký Bohemian Guitar Orchestra nebo Moravian Guitar Consort z Uherského Hradiště. Jejich repertoár tvoří skladby pro kytarové kvarteto, skladby smyčcových a symfonických orchestrů, renesanční tance, lidové a populární písně, vše upravené pro kytarový orchestr.

Na ZUŠ Police nad Metují se věnujeme komorní a souborové hře ve dvou směrech – klasickém a populárním. V současnosti pracujeme na vytváření koncepce orchestrální kytarové výuky v závislosti na specifických podmínkách naší ZUŠ.

Kytarové oddělení na naší ZUŠ bylo založeno v roce 1991 a jeho prvním učitelem se stal Tomáš Ševců, který zde postupně vybudoval kytarové oddělení a dnes je jeho vedoucím. Za dobu dvaceti let se v něm vystřídalo několik kantorů, převážně externistů (viz Almanach 2000, s. 16). Trpělivou a soustavnou snahou se podařilo vytvořit hodnotný notový materiál a postupně vybavit oddělení nástroji a zvukovou technikou. Velkým přínosem pro kytarové oddělení je spolupráce s mistrem kytarářem Jaroslavem Johnem, který zajišťuje výrobu a servis našich nástrojů.

V počátcích vzniku naší ZUŠ nebyla souborová kytarová hra častým jevem ani na jiných školách v našem kraji. Celkem bez potíží se mohla rozvíjet komorní hra (dua a tria), ale notový materiál pro větší seskupení byl takřka nedostupný. V roce 1995 přijeli studenti a učitelé z partnerského města Otterup v Dánsku a uspořádali v našem městě několik koncertů, na kterých vystoupil mimo jiné i jejich kytarový orchestr. Jejich repertoár tvořily známé melodie upravené pro čtyři hlasy. Tento orchestr inspiroval učitele kytary Tomáše Ševců k založení vlastního kytarového souboru. Díky ochotě dánských kolegů, kteří mu poskytli svůj notový materiál, mohl soubor začít s nácvikem ještě téhož roku. První kytarový soubor zaměřený na klasickou hudbu začínal se čtyřmi členy a v průběhu školního roku se rozšířil na šest členů. Do repertoáru souboru byly zařazovány čtyřhlasé skladby od renesance, baroka až klasicismu, později i skladby soudobých skladatelů.  V roce 1999 nastoupil pan učitel Tomáš Ševců k externímu studiu hry na kytaru v Pardubicích, kde získal další důležité informace o interpretaci skladeb od profesorů Petra Saidla, Miloše Šíra a Stanislava Juřici, který mu ochotně poskytl nové a zajímavé notové materiály. Dalším podnětem pro práci s kytarovým souborem bylo navázání spolupráce s Rostislavem Coufalem.

V roce 2000 se kytarový soubor rozšířil nejen o nové členy, ale také o sopránové a basové kytary, které ZUŠ sponzorsky daroval kytarář Jaroslav John. Orchestr tak získal nové zvukové možnosti. V této podobě pracuje soubor na naší ZUŠ dodnes. Soubor je v současnosti osmičlenný (6 klasických kytar, 1-2 sopránové kytary, 1 basová kytara). Orchestr pravidelně vystupuje na interních koncertech školy, veřejných vystoupeních v našem městě i v okolí. Předpokladem pro přijetí do souboru je potřebná dostatečná technická i hudební vyzrálost.

Ve školním roce 1996/97 založil pan učitel Petr Ševců první kytarový soubor zaměřený na folkovou hudbu především ze žáků II. stupně základního studia. Vzniklo seskupení v počtu pěti členů. Repertoár tvořily zprvu známé písně, převážně z dílny Jana Nedvěda a později písně náročnější, např. z repertoáru skupiny Příbuzní. Petr Ševců písně upravil pro tehdejší nástrojové obsazení souboru -  čtyři kytary a kytaru basovou. Mezi začínajícími hráči byl také Ludvík Kulich, který je v současné době oblíbeným a vyhledávaným kytaristou v oblasti populární hudby. Tento soubor se zúčastnil v dubnu roku 1998 festivalu Lomnické hudební jaro, kde získal ocenění ve své kategorii „Lomnická notička“ za mimořádný umělecký přínos. V červnu toho roku soubor nahrál své nejlepší skladby v nahrávacím studiu naší ZUŠ na CD „Komorní soubory ZUŠ Police nad Metují 1998“ a na CD „Žáci kytarové třídy ZUŠ Police nad Metují 2000“. Folkový soubor pravidelně vystupoval na Vánočních a Závěrečných koncertech ZUŠ. Folkový soubor s každoroční proměnou členů pracoval až do školního roku 1998/99.

Ve školním roce 2006/07 založil Petr Ševců další kytarový soubor, tentokrát zaměřený na country. Původní tříčlenné obsazení (2 kytary a kytara basová) se rozrostlo o hráče na mandolínu Jana Blažka. Soubor si postupně vytvořil repertoár, s kterým pravidelně vystupuje na společných koncertech ZUŠ, v Domově důchodců, v Domě s pečovatelskou službou a při různých dalších kulturních a společenských příležitostech. V současnosti soubor pracuje již samostatně pod vedením Jana Blažka, který organizuje zkoušky, soustředění a aranžuje písně.
Comments