EZHZT

EZHZT je nové vzdělávací zaměření, jehož výuku umožnilo RVP pro ZUV. Jako nový umělecký obor, vznikající vlastně na "zelené louce", trpí samozřejmě nedostatkem ověřených zkušeností a poznatků z výuky i vzdělávacích a metodických materiálů, které by mohly být pomocí jak pro všechny ZUŠ, kde uvažují o zavedení tohoto studijního zaměření, tak i pro pedagogy, kteří tento obor již na své škole vyučují.

Založil jsem proto tuto webovou stránku "Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba" jako prostor pro shromažďování podkladů, zkušeností, metodických materiálů, ročníkových výstupů, osnov atd. nového studijního zaměření EZHZT a začal jsem do ní vkládat materiály, které jsem dosud shromáždil a připravil.

Rád bych pozval ke spolupráci ostatní kolegy v rámci celé republiky, kteří tento obor již vyučují.

Cílem bude sdílet a doplňovat odborné materiály tak, aby se postupně vytvořil ucelený metodický materiál pro kvalitní a plnohodnotnou výuku studijního zaměření EZHZT, který by se poté zpřístupnil na portálu RVP pro všechny zájemce - pedagogy ZUŠ.

Lubor Bořek, ředitel

Základní umělecká škola Police nad Metují, okres Náchod


                                                                                                                                                                                                                                                                   

Na tomto odkazu najdete diskusní fórum k tomuto tématu na portálu rvp.cz:


Prosím, přihlaste se do něj a přispějte do jednotlivých témat svými názory a zkušeností. Díky!

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Na tomto odkazu najdete stránky Tomáše Nykla a jeho


Na tomto odkazu si můžete stáhnout eBook publikaci "Strategie domácího nahrávacího studia"
a "Strategická ekvalizace v domácím nahrávacím studiu" a také přihlásit k odběru pravidelného Newsletteru:


                                                                                                                                                                                                                                                                   


Na tomto odkazu najdete facebookové stránky, věnované problematice EKN, 
které založil kolega Zdeněk Havlíček ze ZUŠ Sokolov:


                                                                                                                                                                                                                                                                   

Na tomto odkazu najdete webovou stránku ZUŠ Ostrava Hrabůvka, kterou zřídil kolega Tomáš Chmura:


                                                                                                                                                                                                                                                                   
Zde jsou odkazy na jednotlivé materiály, které zde postupně shromažďuji (pokud byste chtěli do této databáze materiálů přispět nějakým svým souborem, pošlete mi ho mailem na adresu borek.lubor@zuspolice.cz a já ho zde zveřejním):
Comments