Aktuality‎ > ‎

Projekt s Českou filharmonií

přidáno: 30. 8. 2015 13:14, autor: Bořek Lubor
Již jsme vás informovali, že naše škola byla vybrána spolu s dalšími z pěti krajů ČR ke spolupráci na letošním projektu společného koncertu s Českou filharmonií.

Celý projekt vrcholí právě v těchto dnech několikadenním soustředěním a společnými zkouškami s filharmoniky pod taktovkou dirigentů Ladislava Cíglera a šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka. Zlatým hřebem celého náročného projektu bude koncert, který se uskuteční v neděli 21. června v 19:30 v Rudolfinu a který bude přenášet přímým přenosem Český rozhlas. Z celého průběhu projektu také vzniká filmový záznam, který bude posléze odvysílán na některém televizním kanálu.

Samotný koncert se uskuteční až po uzávěrce tohoto čísla, ale aspoň těmito několika řádky se připomínáme se svými žáky z probíhajících finálních příprav koncertu.

Absolvovali jsme se svými žáky náročné a intenzivní zkoušky nejprve po sekcích pod vedením koncertních mistrů z filharmonie, ale nyní (v sobotu) již máme za sebou celodenní zkoušku celého symfonického orchestru pod nekompromisním vedením Mistra Bělohlávka. Myslím, že je to neuvěřitelně přínosná zkušenost pro všechny zúčastněné…

Kromě práce se organizátoři postarali také o doprovodný program: V pátek odpoledne jsme navštívili Vysokou u Příbrami – letní sídlo skladatele Antonína Dvořáka, místo, na kterém Mistr zkomponoval mnoho svých světoznámých děl. 

A zde nás čekalo překvapení: Přišel nás přivítat sám Antonín Dvořák! Nejprve jsme si mysleli, že se pořadatelům podařilo sehnat nějakého dvojníka, ale pak jsme se dozvěděli, že se skutečně jedná o Antonína Dvořáka, vnuka slavného skladatele!

Dokázal nám poutavě vyprávět mnoho zajímavých informací z jejich rodu a především ze života jeho děda, takže jsme se nakonec do Prahy vraceli plni dojmů.

Pan Dvořák bude také čestným hostem na koncertu v Rudolfinu, což je pro nás zavazující, neboť na programu bude kromě symfonické básně Šárka z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany také celá Osmá symfonie Antonína Dvořáka – nádherné dílo, ovšem také velmi náročné!

Nezbývá než doufat, že se celá mnohaměsíční náročná příprava vyplatila a nedělní koncert bude mít i v podání mladých muzikantů pod taktovkou světového dirigenta vysokou uměleckou úroveň.

Na závěr tedy zbývá jen jmenovat naše muzikanty, kteří se projektu účastní. Jsou to:

Anna Novotná – housle
Anna Lichá – housle
Karolína Soukupová – violoncello
Markéta Jirmannová – lesní roh
Marek Zítka – tuba

Uprostřed vnuk skladatele Antonína Dvořáka, Antonín Dvořák
(třetí nositel tohoto jména v rodu)


Záběr ze zkoušky v Rudolfinu s šéfdirigentem ČF Jiřím Bělohlávkem
Comments