Aktuality‎ > ‎

Přijímání nových žáků

přidáno: 27. 5. 2019 11:29, autor: Bořek Lubor

Měsíc červen je vyhrazen talentovým zkouškám pro přijímání nových žáků do následujícího školního roku.

V této souvislosti snad jen na vysvětlenou:

Základní studium na uměleckých školách je určeno pro děti od 7 let a do tohoto studia už je povinnost úspěšně složit talentovou přijímací zkoušku.

Pro mladší děti, ve věku od 5 do 7 let, zřizují umělecké školy tzv. Přípravné studium, které má za cíl během těchto dvou let dítě úspěšně připravit k přijetí do 1. ročníku základního studia.

Do této Přípravky tak děti přijímací zkoušky nedělají, pouze proběhne tzv. posouzení předpokladů ke studiu ze strany některého z našich pedagogů, který je také připraven rodičům poskytnout bližší informace a radu ohledně uměleckého vzdělávání jejich dítěte.

Pro tato konzultační setkání s rodiči a jejich dětmi jsme vyčlenili dva konkrétní dny, a to pondělí 3. a 10. června, kdy v komorním sále školy v přízemí budou od 13:00 do 17:00 připraveni naši učitelé, aby se vám věnovali.

Samozřejmě ale můžete přijít i kterýkoliv jiný den v červnu během odpoledne do kanceláře nebo přímo za některým z pedagogů na hudebním, výtvarném, nebo tanečním oddělení, kteří vám ochotně poskytnou informace.

Doplňující přijímací zkoušky proběhnou ještě v prvním týdnu v měsíci září dle kapacity jednotlivých oborů.

 
Comments