Aktuality‎ > ‎

Přijímání nových žáků

přidáno: 24. 5. 2016 8:38, autor: Bořek Lubor

Měsíc červen je také vyhrazen talentovým zkouškám pro přijímání nových žáků do následujícího školního roku.

V této souvislosti snad jen na vysvětlenou:

Základní studium na uměleckých školách je určeno pro děti od 7 let a do tohoto studia už je povinnost úspěšně složit talentovou přijímací zkoušku.

Pro mladší děti, ve věku od 5 do 7 let, zřizují umělecké školy tzv. Přípravné studium, které má za cíl během těchto dvou let dítě úspěšně připravit k přijetí do 1. ročníku základního studia.

Do této Přípravky tak děti přijímací zkoušky nedělají, pouze proběhne tzv. posouzení předpokladů ke studiu ze strany některého z našich pedagogů, který je také připraven rodičům poskytnout bližší informace a radu ohledně uměleckého vzdělávání jejich dítěte.

Pro tato konzultační setkání s rodiči a jejich dětmi jsme vyčlenili speciálně jeden den, a to úterý 7. června, kdy ve sborovně školy v prvním patře budou od 13:00 do 18:00 připraveni naši učitelé, aby se vám věnovali.

Samozřejmě ale můžete přijít i kterýkoliv jiný den v červnu během odpoledne do kanceláře nebo přímo za některým z pedagogů na hudebním, výtvarném, nebo tanečním oddělení, kteří vám ochotně poskytnou informace.

Jen upozorňujeme rodiče, že podle striktního výkladu ČŠI nemohou být do Přípravného studia přijímány děti mladší pěti let!


Comments