Aktuality‎ > ‎

Pozvánka na zajímavý večer

přidáno: 14. 9. 2014 6:29, autor: Bořek Lubor
JINÁ MAPA

Police nad Metují, koncertní sál ZUŠ

pátek 19. 9. 2014 od 19.00 hodin

IDENTITA A ZMĚNY V ČASE
"Jiná mapa je projekt mapující „českou krajinu z hlediska míst, kde se odehrávají příběhy s malými a velkými činy a naplněnými životy lidí, kteří nás inspirují a probouzejí 
v nás pocit radosti a hrdosti. Tyto příběhy sbíráme, dokumentujeme a předáváme dál prostřednictvím ústního, písemného i jiného podání. Do naší mapy vyznačujeme ohniska, kde je vidět, jak se prostředí v této zemi mění k lepšímu.“ 
Tímto textem jsou uvedeny webové stránky jinamapa.cz. 
Jiná mapa plní přesně to co má vepsané ve svém jméně: je mapou, geografickým systémem zaznamenávajícím místa s jejich zeměpisným určením. Ale výběr míst neodráží velikost měst, vodní toky a přesně definované výšky nad mořskou hladinou. 
Cílem Jiné mapy „je obrozovat to lepší, co v nás i v krajině je. Neboli kultivovat nejen svůj vlastní domov, ale i sociální prostředí kolem sebe.“ Součástí projektu jsou Kočující 
konference, putování po místech jiné mapy spojené s besedou, po které následuje setkání s lidmi, kteří krajinu obrozují.
19. září 2014 zavítá Kočující konference do koncertního sálu ZUŠ v Polici nad Metují. 
Besedovat budou publicistka a bohemistka Jana Hradilková, grafička Alena Laufrovázpěvačka a herečka Jana Šteflíčková, která konferenci doprovodí hudebně, a nezávislý  dokumentarista Martin Mahdal

Tématem konference bude „Identita a změny v čase“. 
Tedy možnost zmapovat postupně se měnící vztah člověka ke kraji a krajině, ve které žije. „Chceme tak dokázat a ukázat, že kontinuita života a kultury míst v této zemi není přímo závislá na tom, zda českému státu vládne pravice či levice, ale je udržována tvůrčím nasazením člověka, který má k místům, kde žije, silný vztah,“ pokračuje text webových stránek jinamapa.cz. A dále navazuje: „Máme za to, že sebevzdělávání není jen otázkou mládí a instituce. Osvícenou společnost vytváří lidé, kteří jsou v obraze, nebojí se říci svůj názor, 
umí kriticky myslet a zachovávají si zdravý rozum.“ 
Jana Hradilková k tomu dodává: „Tak zvané kočující konference pořádáme proto, abychom vyzkoušeli tento typ paralelního sebevzdělání – neboli pěstování schopností ‚myslet, bavit se, nebát se, mluvit, rozhodovat se a konat.‘“ Jednou z neoddělitelných součástí Jiné mapy je spojení edukativního charakteru konference s příjemnou atmosférou a zapojením místních účastníků do debaty.

Předcházející konference se uskutečnily např. v Ostravčíně na Chodsku (tématem byla „Stopa BoŽeny“), v Nižboru na Berounsku („Arogance moci aneb Co vědí blaničtí rytíři“), ve Stránském na Bruntálsku („Česká identita“) nebo ve Zbuzanech u Prahy („Peníze nebo život“). 

Informace o celém projektu Jiná mapa lze najít na webu jinamapa.cz. Záznamy konferencí je možné shlédnout třeba na http://youtu.be/fUAwRYV4U7Y nebo http://youtu.be/

Konference v Polici nad Metují se uskuteční díky těmto partnerům: 
ZUŠ Police nad Metují, 
Martin Cibulka – Kapitol a. s. finanční a pojišťovací poradenství, 
Flora care, 
Město 
Police nad Metují 
a Muzeum papírových modelů Police nad Metují.

Pavel Frydrych


Comments