Aktuality‎ > ‎

Ohlédnutí za vánočním koncertem

přidáno: 27. 12. 2015 3:48, autor: Bořek Lubor
V neděli 20. prosince proběhl v Kolárově divadle Vánoční koncert, který byl věnovaný především osobnosti vynikajícího pedagoga a skladatele Jakuba Jana Ryby. Vždyť právě rok 2015 patřil dvěma jeho významným jubileům – 250 let od jeho narození a 200 let od úmrtí.
V první části koncertu se představil komorní orchestr Archi piccoli, který pod vedením paní učitelky Michaely Michalové provedl dva houslové koncerty skladatele Antonia Vivaldiho z cyklu Čtvero ročních dob (Jaro a Léto) v podání sólistek Anny Liché a Anny Novotné.
A pak už program patřil Jakubu Janu Rybovi.
Nejprve jsme shlédli dětskou animaci o životě J. J. Ryby, kterou vytvořili žáci ZUŠ v Rožmitále pod Třemšínem, skladatelově působišti.
A potom už na pódium nastoupilo takřka sto účinkujících, kteří provedli nejznámější dílo Jakuba Jana Ryby – Českou mši vánoční „Hej, mistře!“ podle původní autorovy partitury, tedy kompletní nástrojové obsazení orchestru, smíšený pěvecký sbor a sólisté. Bylo potěšující, že jsme si se všemi party vystačili z vlastních zdrojů, a to jak v orchestru a pěveckém sboru, tak i v sólových partech. Těch se ujali Zuzana Rainová – soprán (naše bývalá absolventka, která nyní studuje zpěv na Pardubické konzervatoři), Miriam Blažková – alt a Pavel Čapek – baryton (pedagogové naší školy) a Jaroslav Hejzlar – tenor.
Pěvecký sbor tvořili učitelé a žáci (i bývalí) naší zuš, ale také rodiče, takže se nezřídka tohoto projektu zúčastnily celé rodiny!
O poctivou přípravu pěveckého sboru i sólistů se postarala paní učitelka Miriam Blažková, orchestr připravovala a celé vystoupení také dirigovala paní učitelka Michaela Michalová, a nám nezbývá než doufat, že celá náročná příprava nebyla zbytečná a připravili jsme tak polické veřejnosti hezký večer. A soudě podle závěrečných ovací, věříme, že se nám to podařilo.
Dlužno ještě dodat, že i tento koncert byl dlouho dopředu vyprodán…


Comments