Aktuality‎ > ‎

Návštěva z Warringtonu

přidáno: 13. 3. 2016 13:48, autor: Bořek Lubor
Návštěva Janice Pounds a Chrise Bastocka v Polici nad Metují 9. – 12. března 2016

Návštěva delegace z Warringtonu byla připravována s velkým předstihem – první kontakt vzešel z anglické strany více než před rokem, kdy paní Janice Pounds zaujaly webové stránky naší školy, které vzbudily její zájem dozvědět se více o koncepci uměleckého vzdělávání u nás.
Chystaná návštěva musela být několikrát odložena pro zdravotní komplikace a nutnou operaci paní Janice. Nakonec přijela se svým spolupracovníkem Chrisem Bastockem ve středu 9. března a strávila v našem městě tři dny. A že to byly náročné tři dny, mohu potvrdit, neboť jsem tyto dny strávil s nimi od rána až do noci jako jejich průvodce.
Hned ve čtvrtek ráno byli hosté přijati na radnici v Polici nad Metují paní starostkou Mgr. Idou Jenkovou a poté jsme se přesunuli do ZUŠ, kde jsme pro ně připravili malý koncert s ukázkami dovedností našich žáků. Po podrobné prohlídce školy přišel čas na jednotlivé hospitace ve výuce, které trvaly každé odpoledne až do večera.
Hosty zajímalo úplně všechno: Navštívili jsme nejenom individuální výuku na různé hudební nástroje, ale i kolektivní předměty pro souborovou a orchestrální hru a také sborový zpěv. 
Novou zkušeností pro ně bylo seznámení s výukou na tanečním a výtvarném oboru a možností mezioborové spolupráce na společných projektech a vystoupeních. A naprosto fascinováni byli při návštěvě multimediální učebny a filmového ateliéru grafického oboru se všemi možnostmi pro multimediální a filmovou tvorbu včetně školního televizního studia.
Velký zájem projevili také o přípravu a způsob výuky malých dětí v přípravných odděleních i o organizaci a náplň teoretického předmětu Hudební nauka.
Každý večer jsme potom dlouho do noci diskutovali a seznamovali se s rozdíly v pojetí uměleckého vzdělávání ve Velké Británii a u nás.
Potěšilo nás, že hosté vysoce hodnotili úroveň našeho vzdělávání i zaujetí a přístup žáků k vlastnímu uměleckému projevu.
S hosty jsme se rozloučili v sobotu odpoledne ve škole před jejich odjezdem na letiště trochu netradičně – a nakonec i velmi emotivně. Navštívili jsme totiž na závěr sobotní soustředění dětského pěveckého sboru „Studánka“, který našim hostům zazpíval mimo jiné také několik písní v anglickém jazyce, jejichž obsah a provedení se hluboce dotkl jejich srdcí, takže odcházeli doslova se slzami v očích a s prohlášením, že toto byla nejkrásnější tečka za jejich pobytem v Česku…
Při loučení jsme si potvrdili, že za tyto tři dny jsme navázali velmi blízké profesní i přátelské vztahy a shodli jsme se na tom, že bychom rádi pokračovali v rozvíjení této partnerské spolupráce a vzájemném obohacování.

Příspěvek Janice Pounds:
Janice Pounds a Chris Bastock z organizace Accent Music Education Hub (Warrington) navštívili Základní uměleckou školu v Polici nad Metují jako hosté ředitele školy Lubora Bořka.
Celé tři dny nám bylo umožněno navštěvovat hodiny instrumentální, orchestrální i pěvecké výuky a získat tak nové poznatky o skvělých možnostech, které žáci mají jak ve výuce, tak i veřejných produkcích.
Předpokládáme, že pan Bořek a jeho kolegové navštíví Warrington v blízké budoucnosti, takže trvalé partnerství mezi oběma partnerskými městy se bude dále rozvíjet.
Janice Pounds k tomu poznamenala:
„Tato návštěva nám pomohla lépe pochopit umělecké vzdělávání v Polici nad Metují a inspirovala nás k intenzívnímu přemýšlení, jak bychom mohli přenést tuto metodiku také do naší výuky ve Warringtonu.
Byla to pro nás čest a privilegium pracovat s takovými inspirativními kolegy a pozorovat nadšení a zaujetí studentů při výuce.“

Comments