Aktuality‎ > ‎

Jom ha-šoa a 70. výročí osvobození Terezína

přidáno: 21. 4. 2015 12:31, autor: Bořek Lubor

Letošní oslava a připomenutí památky obětí holocaustu bude mít zase o něco jinou podobu než v minulých letech.

Koncem dubna se do Prahy sjedou ti, kteří mají na srdci, aby se nezapomnělo...

Za podpory Česko-německého fondu budoucnosti proběhne Projekt Kulturou proti antisemitismu 2015 neboli Pochod dobré vůle.

Zúčastní se jej 6 českých a 6 německých středních škol. V českém a německém jazyce budou probíhat společné programy připomínající hrůzy doby před 70 lety.

Letošní Pochod dobré vůle přináší několik velmi silných aspektů.

1) do Prahy se sjíždí ze všech koutů naší republiky lidé dobré vůle, aby jasně deklarovali, že antisemitismus nemá v naší současné společnosti místo

2) do Prahy přijíždějí mladí lidé – studenti – aby se zde setkali s představiteli generace, která zažila důsledky uplatňování té nejstrašnější formy antisemitismu během holocaustu

3) do Prahy přijíždí mladí lidé z Německa, aby svou přítomností deklarovali, že se z chyb minulosti poučili

4) všichni přítomní si společně připomenou, že se jedná o minulost nedávnou – slavíme 70. výročí konce druhé světové války, 70. výročí osvobození koncentračních táborů

5) společně tak budou pochodovat mladí i staří, Češi i Němci, židé i křesťané, všichni lidé dobré vůle

6) navíc s námi v pochodu budou alespoň symbolicky přítomni ti, kteří uplatňování antisemitismu nepřežili a byli nacisty zavražděni – jako připomínka toho, že takováto minulost se již nesmí opakovat

7) umělecké ztvárnění pochodu navíc počítá s tím, že právě oni – zmizelí sousedé – by měli dostat čestné místo v čele pochodu

Mezi českými školami  bude naše ZUŠ Police nad Metují reprezentována staršími zpěváky pěveckého sboru Studánka.

V neděli 19. 4. se žáci zúčastní Pochodu dobré vůle centrem Prahy a následného veřejného shromáždění proti antisemitismu ve Valdštejnské zahradě. Během tohoto bloku vystoupí Studánka se svým hebrejsko - českým repertoárem.Tato akce probíhá ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky a vystoupí na ní čelní politikové, diplomaté a umělci, kteří tak vyjádří jasný nesouhlas s projevy antisemitismu. Čeští a němečtí žáci se tohoto programu aktivně zúčastní.

V pondělí 20. 4. se čeští a němečtí žáci přesunou do Terezína, kde si s průvodcem prohlédnou areál ghetta a vyslechnou svědectví pamětníka, jemuž budou moci klást otázky. Na závěr se uskuteční pietní shromáždění k uctění obětí šoa. Společná účast mladých Čechů a Němců na tomto shromáždění připomínajícím 70. výročí konce druhé světové války bude silným symbolem naděje a smíření i odhodlání společně vystupovat proti všem formám rasismu a ideologicky motivované nenávisti.

Účastnící se škola má za úkol připravit projekt, ve kterém představí rodáka ze svého okolí, který prošel Terezínem. Žáci zpracují krátký životopis, který budou schopni prezentovat. Dále zajistí fotografii, kterou zvětšenou na tvrdé podložce s tyčí ponesou v průvodu Prahou a vezmou do Terezína. Takto budou tito zmizelí sousedé symbolicky rovněž účastni našeho pochodu připomínajícího minulost a spolu s živými budou představovat memento varující před opakováním historie.

Celou akci organizuje a zaštiťuje Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, česká pobočka v Praze.

Pěvecký sbor Studánka se už v minulosti takové akce účastnil. Letos ponese transparent s obrázkem tří dětí, které Terezínem i válkou prošly, ALE dosud ŽIJÍ: (zleva) Míša Kraus, Eva Furthová a Max Goldschmid (původem z Police a Náchoda).


Comments