Aktuality‎ > ‎

Informace z rekonstrukce školy

přidáno: 21. 10. 2017 14:23, autor: Bořek Lubor

S více než měsíčním zpožděním oproti původním termínům nám byla na začátku října předána do předčasného užívání (skoro) dokončená rekonstrukce hlavní budovy čp. 108.

Součástí této rekonstrukce byla nejen kompletní výměna elektroinstalace, datových rozvodů, změny vytápění z akumulačních kamen na ústřední vytápění, nové vnitřní omítky a stropy, ale také celé nové patro v prostorách bývalé půdy se šesti novými učebnami a plynovou kotelnou.

Posunutí termínu nám způsobilo velké komplikace se zahájením výuky v novém školním roce, a proto bychom chtěli i na tomto místě poděkovat za velkou pomoc všem, kteří nám pomohli tento problém vyřešit: Především Janě Rutarové a týmu pracovníků v Pellyho domech, kteří nám umožnili vyučovat nejen v prostorách Pellyho domů, ale i v Kolárově divadle, a také velmi ochotnému panu Habartovi z odborové organizace Veby a.s., který nám poskytl k výuce volné prostory v SKP Hvězda.

A samozřejmě také děkujeme rodičům a prarodičům našich dětí, kteří spolu s námi museli nést tíhu komplikací, spojených s touto provizorní výukou.

Nyní už jsme tedy nastěhováni zpět v naší škole (tady ještě patří dík všem, kteří nám přišli pomoci s nastěhováním nábytku, nástrojů a veškerého nezbytného „harampádí“ do nových a opravených tříd) a těšíme se z toho, že už jsme zase „doma“, přestože ještě není všechno ideální. Pracovníci stavební firmy ještě stále chodí do těchto prostor opravovat a odstraňovat nedostatky, které jim bdělé oko stavebního dozoru nehodlá odpustit, ale především až do jara budeme vlastně působit uprostřed staveniště, neboť dál pokračuje stavba: Přístavba spojovacího krčku mezi oběma budovami a dostavba sálu – zkušebny orchestrů – a zbývajících učeben pro bicí nástroje a taneční obor, abychom mohli splnit požadavek kontrolních orgánů a přesunout výuku sem z nevyhovujícího objektu kláštera.

Jenom doufáme, že stavební firma zvýší svoje pracovní tempo a už nedojde k dalším posunům v termínech předání celé stavby… L


Nové učebny ve 4. nadzemním podlaží:

Nová učebna kontrabasu (nyní učebna houslí, než bude dostavěna nová třída pro houslisty)


Učebna pro výuku hry na příčnou flétnu…


Zde se vyučuje hra na zobcovou flétnu a hoboj


… a pro hru na klarinet a saxofon

Comments