Aktuality‎ > ‎

Improvizační dílna - nový předmět v rámci výuky hry na zobcovou a příčnou

přidáno: 15. 9. 2015 11:00, autor: Bořek Lubor
Od září tohoto školního roku je otevřen nový předmět, který je po zapsání přístupný všem žákům studujícím na ZUŠ 
obor zobcová či příčná flétna - předpokladem je alespoň minimální zvládnutí nástroje. Výuku povede paní učitelka Gabriela Krečmerová.

Schopnost improvizace je jednou ze základních dovedností, kterou využíváme při řešení všech nových situací 
v každodenním životě. Abychom tyto situace zvládali s lehkostí a bez zbytečného stresu, je zajisté přínosné si tuto 
dovednost procvičovat. 

Improvizace v hudbě podporuje tvořivost, fantazii a originalitu. Vyžaduje především uvolněnost a vnímání 
ostatních, koncentraci a pohotovost v  přítomném okamžiku tady a teď. Prostřednictvím těchto kompetencí rozvíjí 
smysl pro souhru, melodii a rytmus. Zároveň jsou ale tyto kompetence přenositelné do běžného života mimo 
hudební oblast. 

Zaměřujeme se zde na tzv. "volnou improvizaci" tj. bez určení stylu, žánru, s použitím tradičních i různých 
netradičních stylů hry a improvizačních technik jako je např. zpívání do flétny, hra na jednotlivé části nástroje 
samostatně atd. Žáci si zde mají možnost vyzkoušet zahrát na všechny dostupné typy příčných i zobcových fléten 
a různé perkusní nástroje (claves, maracas, bubínky, tamburína ad.). Získají zde také přehled o nejslavnějších 
hudebnících tohoto oboru a poslechnou si jejich nahrávky.

 Kurzy jsou v rámci studia hry na flétnu bezplatné a určené pro flétnistky ZUŠ od začátečníků pro pokročilé. Přihlásit 
se můžete zde: 


První Improvizační dílna se bude konat v pátek 25. 9. od 14:15 do 15:45 ve flétnové učebně 
(č. 24, budova výtvarného oboru, 1. patro). S sebou si vezměte své hudební nástroje a dobrou náladu.

Tyto dílny vznikly jako pokračování „Laboratoře hudební improvizace“ v rámci udržitelnosti projektu 
OPVK „Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou“  č. CZ.01.07/1.1.05/04.0017 a je zde využívána 
zakoupená audiovizuální technika.
Comments