Aktuality‎ > ‎

Aktuální informace o zahájení studia na ZUŠ

přidáno: 6. 5. 2020 6:26, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 21. 5. 2020 22:35 ]
Milí rodiče a žáci hudebního oddělení!

MŠMT rozhodlo o znovuotevření základních uměleckých škol od 11. 5. 2020 a povinnosti podepsat čestné prohlášení před opětovným zahájením výuky žáka.

Potvrzujeme, že naše škola se vám opět otevře od pondělí 11. 5. 2020, 
a to zatím pouze pro individuální výuku na hudebním oboru!

Taneční a výtvarný obor se otevřou až v pondělí 25.5.2020.

Ohledně podrobností individuální výuky se informujte u učitelů svých dětí.
Kolektivní výuka na hudebním oboru bude do konce školního roku 2019/2020 pokračovat distančně.
Výjimku tvoří výuka sborového zpěvu s upravenými počty žáků ve skupinách. 
Probíhat bude v týdnu od 25. 5. 2020. Více vás budou informovat paní učitelky.

Na základě metodiky vydané MŠMT vás níže informujeme o mimořádných opatřeních, které budou platné do konce školního roku.

Pokud se rozhodnete využít možnosti docházky vašich dětí k prezenční výuce do ZUŠ, prosíme vás, abyste vytiskli a podepsali  Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  (odkaz na vyplněný formulář jste dostali v mailu) a Vaše dítě ho doneslo při první návštěvě do ZUŠ. 
Na tomto odkazu najdete již předvyplněný formulář, který stačí pouze podepsat. 

Připomínáme, že pokud vaše dítě chodí na více oborů, bude muset přinést podepsané formuláře pro každého vyučujícího! (Za každý obor tedy obdržíte mail s odkazem na konkrétní formulář se studijním zaměřením žáka.)
Je povinností žáka přinést na první hodinu vyplněné a podepsané prohlášení - bez tohoto prohlášení nebude moci být žák vpuštěn do školy!!

Volné nevyplněné formuláře vám budou k dispozici i ve vstupním prostoru ZUŠ. 

Pozn.: Nevyplněný formulář naleznete také níže jako přílohu této stránky. Kliknutím na šipku vpravo si soubor můžete stáhnout a vytisknout.

***************************************************************************************************************************************************

Mimořádná opatření týkající se provozu školy a výuky platná pro zaměstnance a žáky do konce školního roku 2019/2020 
Vydává ředitel školy na základě metodiky MŠMT (Ochrana zdraví a provoz ZUŠ v období do konce šk.r. 2009/2020, 30. 4. 2020)

1. Žák na první hodině odevzdá podepsané čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do školy!

2. Do školy je zakázán vstup žákům s příznaky infekce dýchacích cest (kašel, rýma, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu). 
    Škola má v případě zjištění, že žák vykazuje některé symptomy, povinnost kontaktovat hygienickou stanici!

3. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

4. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

5. Při výuce je možné při dodržení odstupu min. 1,5m roušku odložit. V opačném případě se rouška používá i při výuce. 
    Výjimku tvoří výuka hry na dechové nástroje a výuka zpěvu. Žák je vybaven sáčkem na uložení roušky.

6. Neprodleně po přezutí, případně po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou. 

7. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce      v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání). 
Děkujeme a těšíme se na shledanou.

S pozdravem
Základní umělecká škola Police nad Metují, okres Náchod
Ċ
Bořek Lubor,
21. 5. 2020 22:33
Comments