Aktuality‎ > ‎

Aktuální info k výuce od 5.10.2020

přidáno: 2. 10. 2020 7:31, autor: Bořek Lubor
Vážení rodiče, milí žáci!

Uplynulé dva týdny byly pro mnohé z nás velmi náročné. Děkujeme všem, kteří jste nám svým pozitivním přístupem pomáhali a pomáháte nadále toto náročné období překonat. 
Chceme vás informovat o průběhu výuky na naší ZUŠ v příštím týdnu. 

Škola zůstává otevřená a výuka bude probíhat ve všech oborech - hudebním, výtvarném a tanečním!

Výuku na tanečním oboru jsme upravili tak, aby splňovala hygienické požadavky KHS. O podrobnostech vás bude informovat paní učitelka Alžběta Černá.
Výuka na výtvarném oboru a grafice zůstává bez omezení.
Z kolektivních předmětů na hudebním oboru se ruší výuka orchestrů pěveckých sborů.
Hudební nauka probíhá v plném rozsahu

Výuka na naší škole probíhá za přísných hygienických pravidel. Zaměstnanci i žáci jsou povinni nosit roušky a pravidelně si před každou další hodinou dezinfikovat ruce a dotykové plochy. Od tohoto týdne také není dovolen vstup do budovy školy zákonným zástupcům, pouze ve výjimečných případech a po nezbytně nutnou dobu.

V případě jakýchkoliv změn a nových vládních nařízeních vás budeme informovat na stránkách školy www.zuspolice.cz.

Děkujeme Vám všem za podporu, vstřícnost, trpělivost a spolupráci.

Vedení ZUŠ
Comments