Aktuality

Výsledky přijímacích talentových zkoušek na školní rok 2021/2022

přidáno: 30. 6. 2021 3:02, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 1. 7. 2021 0:31 ]PŘIJATÍ ŽÁCI:

Hudební obor:__________________________________________________________________________________________________

Studijní zaměření:    Číslo žáka:
Přípravné studium: 4277350, 4290682
Hra na saxofon:  4321790
Hra na trubku:   4222911, 4231799, 4245131, 4307347, 4311791
Hra na zobcovou flétnu: 4238465, 4240687, 4256241, 4268462, 4269573, 4270684, 4278461, 4297348, 4317346
Hra na housle:   4214023, 4265129
Hra na violoncello: 4236243
Hra na kytaru:   4207357, 4220689, 4232910, 4234021, 4246242, 4306236
Hra na bicí nástroje: 4274017, 4302903, 4330678, 4320679
Hra na klávesy:  4206246, 4210690, 4216245, 4225133
Hra na klavír:     4217356, 4224022, 4235132, 4259574, 4260685, 4262907, 4267351, 4281794, 4287349, 4288460,                                      4289571, 4292904, 4308458, 4322901
Sborový zpěv:    4252908, 4285127, 4324012, 4325123
Sólový zpěv:      4227355, 4300681
Hra na akordeon: 4248464

Výtvarný obor:__________________________________________________________________________________________________

Výtvarná přípravka: 4221800, 4228466, 4249575, 4250686, 4254019, 4266240, 4271795, 4275128, 4279572, 4282905,                                      4298459, 4304014, 4316235, 4318457
Grafická přípravka: 4241798, 4272906, 4319568

Taneční obor:__________________________________________________________________________________________________

Taneční výchova: 3985157, 4208468, 4209579, 4211801, 4219578, 4229577, 4244020, 4247353, 4255130, 4264018,                                      4294015, 4295126, 4296237, 4301792, 4305125, 4310680, 4312902, 4314013, 4327345, 4329567

Pozvánka na smyčcový koncert

přidáno: 23. 6. 2021 13:16, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 24. 6. 2021 6:15 ]

Slavnostní setkání s absolventy

přidáno: 23. 6. 2021 13:12, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 28. 6. 2021 2:05 ]

K závěru školního roku také patří každoroční Slavnostní setkání s absolventy studia.

To se proběhlo ve středu 23. června ve velkém koncertním sále ZUŠ a bylo možné ho již uskutečnit za osobní přítomnosti rodinných příslušníků. Pro omezenou kapacitu sálu však žáci grafického studia provedli záznam celého ceremoniálu, který naleznete na výše zmíněném kanálu YouTube naší ZUŠ: (216) ZUŠ Police - rozloučení s absolventy - YouTube

Absolventi I. a II. stupně základního studia při tomto setkání obdrželi z rukou svých třídních učitelů Závěrečná absolventská vysvědčení s drobnými dárky, od vedení školy Absolventský list, a z rukou starosty Města Jiřího Berana Pamětní list Města s kytičkou. Následoval také podpis do Kroniky Města.

Na tomto místě patří poděkování panu starostovi a pracovnicím Městského úřadu za skvělou spolupráci a podporu této akce. Děkujeme!Přijímací řízení do ZUŠ

přidáno: 23. 6. 2021 13:04, autor: Bořek Lubor

V polovině června také probíhaly přijímací talentové zkoušky ke studiu na naší ZUŠ.

Každé odpoledne přicházeli rodiče se svými ratolestmi podle předem daného harmonogramu, aby se jim naši pedagogové mohli plně věnovat, posoudit míru talentu a předpokladů ke studiu a poradit nejvhodnější nasměrování uměleckého vzdělávání.Smyčcová soutěž AkordKvint

přidáno: 23. 6. 2021 12:58, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 23. 6. 2021 13:00 ]

Houslařská firma AkordKvint z Lubů u Chebu vyhlásila ve spolupráci se ZUŠ Františkovy Lázně a Uměleckou radou ZUŠ ČR Celostátní soutěž pro žáky ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, aby umožnila po dlouhé době uzávěry škol se mladým muzikantům opět setkat na pódiích, vzájemně poměřit síly a povzbudit se tak navzájem v zodpovědném studiu hry na smyčcové nástroje.

Celostátní finále soutěže proběhne na podzim ve Františkových Lázních a předcházejí mu jednotlivá krajská kola, z nichž do finále postoupí vždy ten nejlepší zástupce houslí, violoncell a kontrabasů z každého kraje.

Naše krajské kolo se uskutečnilo ve středu 16. června 2021 v ZUŠ Police nad Metují.

Užili jsme si celý den krásné muziky a nás potěšilo, že náš kraj bude v celostátním kole reprezentovat vítěz kategorie ve hře na kontrabas, žák naší školy, Josef Jursa.

Žesťový koncert v klášteře

přidáno: 23. 6. 2021 12:50, autor: Bořek Lubor

Ve stejný den, v úterní podvečer, se za podpory pana Pavlínka konal na klášterním nádvoří koncert žáků ze třídy Kristiny Hübschtové. Slunečno bylo nejen na obloze, ale i nám společně. Za vůně domácích koláčů (příspěvky maminek) jsme si vychutnali pěkné výkony Jůlinky Knillové, Káti Burešové, Románka Poláška, Tondy Tauce, Anežky Františky Macháčkové, Káti Suché a Viktora Kinla.Klavihrátky se zvířátky

přidáno: 23. 6. 2021 12:40, autor: Bořek Lubor

V úterý 15. června uspořádali pedagogové klavírního oddělení v komorním sále naší ZUŠ setkání pro nejmenší klavíristy. Děti si samy tvořily publikum (vzhledem k vládním nařízením ještě nebyla možná přítomnost rodičů) a navzájem si předvedly, co se během distanční výuky naučily na svůj nástroj.ZUŠ Open v Polici nad Metují

přidáno: 23. 6. 2021 12:35, autor: Bořek Lubor

Úterý 8. června patřilo polické náměstí naší Zušce a aktivitám, které jsme připravili v rámci celostátního happeningu s názvem ZUŠ Open. Dopoledne patřilo programu pro děti z mateřských škol. Čekalo je šest zastávek v jednotlivých částech náměstí. Na každém stanovišti jsme pro děti připravili zábavný program, který je měl seznámit s jednotlivými nástrojovými skupinami. Pod podloubím radnice je tedy čekalo seznámení s klavírem a klávesovými nástroji, v průchodu vedle radnice si děti mohly zabubnovat na různé bicí nástroje, stánek před drogerií patřil smyčcovým nástrojům a další stan „U šnečka“ patřil nástrojům dechovým. Poté se děti přesunuly k „Jůlince“, kde si s paní učitelkou zpěvu zazpívaly za doprovodu kytary. Poslední zastávka byla u kašny – ta patřila výtvarnému oboru. Celá kašna byla obložena keramickými výrobky dětí a na vše dohlížel štáb žáků filmového a grafického oddělení se svými kamerami a improvizovaným televizním studiem.

Děti byly vybaveny cestovní kartou, do které dostávaly po absolvování každého stanoviště razítko potvrzující seznámení s další oblastí světa hudby a umění.

Celé odpoledne pak patřila vystoupení našich žáků polické veřejnosti, která přišla využít této příležitosti, aby strávila krásný letní den v přítomnosti živé hudby a umění.

Jarní videokoncert žesťového oddělení

přidáno: 3. 6. 2021 1:31, autor: Bořek Lubor

Ani v období distanční výuky žáci nezaháleli.
Důkazem je toto video, které v domácích podmínkách natočili žáci žesťového oddělení naší školy:Celostátní happening ZUŠ Open

přidáno: 3. 6. 2021 1:19, autor: Bořek Lubor

Během měsíce června proběhne v celé České republice již pátý ročník akce ZUŠ Open, což je celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Celá akce je výrazně mediálně sledována a podporována Nadačním fondem Magdaleny Kožené a mnoha dalšími významnými umělci a má za cíl zviditelnění systému ZUŠ jako moderního způsobu vzdělávání, práce a úspěchů škol na celostátní úrovni i v rámci regionů, posílení jeho respektu a komunikace směrem k veřejnosti. (Více na www.zusopen.cz )

My se již tradičně zúčastníme této akce v úterý 8.6.2021 odpoledne od 13:00 hodin několika aktivitami na polickém náměstí, kde budou zastoupeny všechny tři naše umělecké obory těmito programy:

Taneční obor s akcí „Roztančené náměstí“, výtvarný obor se bude prezentovat „Instalací výtvarných objektů a tvořivou dílnou u kašny“, a hudební obor připraví různá vystoupení a aktivity pro veřejnost, jako např. „Klavír na náměstí“, bubenický workshop „Bubnuje celá Police“ a mnoho dalších hudebních „taškařic“.

Všechny tyto aktivity budou probíhat od 13 hodin na Masarykově náměstí a v podloubí pod radnicí.

Těšíme se na vás!1-10 of 457