Aktuality

Náhradní výuka v měsíci září

přidáno: 17. 9. 2017 6:51, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 17. 9. 2017 6:53 ]

Milí žáci, vážení rodiče,

vzhledem ke zdržení prací na I. etapě rekonstrukce naší ZUŠ nám bude umožněno vstoupit do školy a vyučovat v obnovených učebnách až asi na začátku října.
Z tohoto důvodu musíme zahájit výuku v náhradních prostorách, které jsme zajistili na několika místech v Polici nad Metují.

Jsou to tato místa (s uvedením vyučujících):

1) Kolárovo divadlo:   - jeviště  (Blažková Miriam - zpěv)
                                   - šatna 1 (Sorokinová Karolína - klavír)
                                   - šatna 2 (Kozlovská Alina - klavír, HN)

2) Pellyho domy:        - šatna 1 za jevištěm  (Němcová Lenka - žestě)
                                  - šatna 2 za jevištěm  (Němcová Monika- žestě)
                                  - bývalá kancelář IC u vchodu   (Pátek Matěj - klarinet, saxofon; Krečmerová Gabriela - příčná flétna)
                                  - učebna ve II. patře  (Pastorek Ján - akordeon, klávesy)

3) JKP Hvězda na náměstí:   - učebna 1 (Ševců Tomáš - kytara)
                                           -  učebna 2 (Michal Ladislav, Kolářová Žaneta - housle)
                                           -  učebna 4 (Dosoudilová Eva - zobcová flétna, hoboj)
                                           -  sál           (Michalová Michaela - violoncello; Bořek Lubor - kontrabas)

4) Domov důchodců:    - sál s klavírem (Čapek Pavel - klavír)

5) Klášter:                     - zkušebna dechového orchestru (Přibyl Štěpán - žestě)

6) Výuka v soukromí:     Fiala Josef - žestě (Pod Havlatkou 321)
                                      Goslinská Regina - klavír (Nádražní 200)
                                      Ševců Tomáš - kytara (Na babí 402)


Ostatní výuka probíhá na původních místech:

Výtvarný obor a Grafika: ZUŠ

Taneční obor: klášter

Bicí nástroje: klášter


Zde je ještě tabulka podle vyučujících včetně telefonních kontaktů:


Pozvánka na Koncert pro Švédsko

přidáno: 2. 9. 2017 10:14, autor: Bořek Lubor

Ve středu 6. září odjíždí Velký dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují alias Bigband na koncertní zájezd do Švédska na pozvání mládežnického orchestru LA BAMBA STRINGS z města Angelholm, který jsme u nás hostili vloni.

A ještě ten den, ve středu 6. září večer, než nastoupíme do autobusu k nočnímu přejezdu Polska a SRN k následující plavbě trajektem přes Balt, uspořádáme v Kolárově divadle koncert pro všechny své příznivce na podporu zájezdu.

Takže nezapomeňte! Všichni, kdo chcete podpořit tento náročný zájezd a poslechnout si padesátičlenný Bigband s repertoárem pro toto švédské turné, přijďte ve středu 6. září do Kolárova divadla, kde od 19:00 hodin proběhne KONCERT PRO ŠVÉDSKO.

Všechny srdečně zveme!


Prázdniny ve znamení rozsáhlé rekonstrukce školy

přidáno: 2. 9. 2017 10:11, autor: Bořek Lubor

V červnu byla zahájena I. etapa kompletní rekonstrukce hlavní budovy ZUŠ nejprve rozebráním staré konstrukce střechy, odbouráním původního zdiva a pískovcových bloků a posléze výstavbou nového krovu a vybudováním učeben v nově vzniklém čtvrtém podlaží. To už se ale naplno rozeběhly letní prázdniny. Dětem začaly již o týden dříve, protože jsme museli úplně vyklidit všechny učebny v celé budově a připravit je na rozsáhlou rekonstrukci, naplánovanou právě na období letních prázdnin. Zásah to byl obrovský – bylo třeba vysekat ve stěnách trasy pro nové rozvody elektro i slaboproudu a také pro potrubí nového vytápění, které nahradí vysloužilá akumulační kamna. Školou rachotily sbíječky a kompresory a při každé prohlídce školy při kontrolním dnu jsme se propadali do stále hlubší deprese při pohledu na to, jak se naše roky budované a šperkované učebny mění ve stavební ruiny. A při každém dalším zásahu do staré budovy vycházely najevo další problémy, které rekonstrukci dále komplikovaly.

Věděli jsme, že se musíme připravit na náročné období, ale že to bude tak komplikované a náročné, jsme přece jen nečekali…

Rozsah prací a jejich narůstající objem nakonec zaskočil i dodavatelskou stavební firmu a vynutil si posunutí termínu ukončení této první etapy o více než měsíc, do konce září.

Pro nás to znamená výraznou komplikaci s organizací zahájení školního roku, protože z těchto důvodů budeme muset zahájit výuku v náhradních prostorách.

První týden školního roku, od pondělí 4. září do pátku 8. září, kdy se domlouvají rozvrhy žáků s vyučujícími, budou všichni učitelé k dispozici ke konzultacím s rodiči a žáky ve velkém sále Pellyho domů, a to v pondělí již od 9:00 hodin, a od úterý do pátku od 13:00 do 17:00 hodin. Tam si žáci či rodiče mohou domluvit rozvrhy svých předmětů a tam se také od svých vyučujících dozvědí, kde bude probíhat provizorní výuka jejich předmětů.

A nám nezbývá než doufat, že během měsíce září budou všechny učebny skutečně připraveny v novém hávu pro standardní výuku.

Mezitím již budou probíhat práce na druhé etapě, která zahrnuje výstavbu spojovacího krčku s výtahem a přístavbu sálu pro orchestrální hru a učebny hry na bicí nástroje.

Kompletní rekonstrukce a přístavba školy, která má konečně vyřešit kritizované nedostatky školského objektu, má být dokončena někdy na jaře příštího roku.

Určitě nám budete věřit, že se již nemůžeme dočkat…! J


Ohlédnutí za projektem Open ZUŠ

přidáno: 19. 6. 2017 13:26, autor: Bořek Lubor

6.června se na Polickém náměstí stala netradiční událost, která osvěžila všední život našeho města.
Kolem pramene Julinky chodí lidé běžně bez zastavení, nebo si načerpají vodu z pramene.
Tento den se však kolemjdoucí zastavili, protože jejich sluch upoutal zvuk znějícího klavíru.
Klavír přijel na speciálním povozu, upraveném pro tuto událost.

V rámci projektu Open ZUŠ pod záštitou paní Magdaleny Kožené, jsme se rozhodli vyjít s živou hudbou do ulic.
Každý, kdo chtěl a učí se hrát na klavír, mohl ukázat své umění veřejně.

Ani déšť nás nezastavil před produkcí pod širým nebem. Společnými silami jsme převezli klavír pod podloubí městské radnice, aby hudba mohla znít dál. U klavíru se vystřídalo více než 20 dětí. Zazněla i ústřední melodie z muzikálu Sněhová královna. Měli jsme to štěstí, že sama autorka, Adélka Kubečková, šla náhodou kolem a byla ochotná nám všem zahrát píseň Neztrácej víru.

Když déšť zesiloval, společně jsme si zanotovali píseň Prší prší.

Celé hudební odpoledne se lidem líbilo. Děti sklidily potlesk, každý klavírista dostal čokoládový zlaťák z klobouku. Všichni se rozešli s úsměvem na tváři.

Podobně kolega Jakub Kolář s žáky své třídy bicích nástrojů uspořádal bubenický workshop pro všechny zájemce v prostorách polického kláštera.
Každý, kdo chtěl, mohl vyzkoušet, jaké to je hrát na různé bicí nástroje a perkuse včetně takových nástrojů, jako je marimba nebo vibrafon...
Další úspěch Bigbandu!

přidáno: 19. 6. 2017 11:55, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 19. 6. 2017 11:56 ]

Hned následující týden po absolvování finále soutěže dechových orchestrů ZUŠ v Letovicích odjel náš Velký dechový orchestr, řečený Bigband, na náročnou Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů do Ostravy, kde se konal již 18. ročník této soutěže, které se účastní velké dospělé orchestry z České republiky i ze zahraničí.

V předvečer této soutěže jsme si ještě "střihli" koncert v Kolárově divadle, který sklidil velký ohlas mezi přítomným publikem, a pak už v časných ranních hodinách (kolem třetí ráno...! :-)  ) hurá do Ostravy!

Vlastní soutěž proběhla v sobotu 3. června 2017 pod záštitou Ministerstva kultury ČR a byla pro nás opravdu velkou zkouškou, neboť orchestry hodnotila přísná a náročná mezinárodní porota, jejímž předsedou byl Václav Blahunek, šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, a členy hudební skladatel a dirigent Adam Hudec ze Slovenské republiky, dirigent a hudební režisér Aleš Podařil, profesor Brněnské konzervatoře, dirigent Marek Prášil a skladatel a producent Otto M. Schwarz z Rakouska.

Proto pro nás bylo velkým povzbuzením, že jsme nejen vyhráli naši kategorii ziskem zlatého pásma, ale že jsme navíc získali cenu za nejlepší provedení povinné skladby, jíž v naší kategorii byla skladba Mojmíra Bártka Frýdlantské bolero.

Unavení, ale plni dojmů jsme se vraceli po perném dnu z Ostravy domů, abychom upnuli svoje úsilí k další metě, která nás čeká hned po prázdninách, a to je zájezd orchestru do Švédska, kam nás pozval dechový orchestr z města Angelholm, který jsme u nás hostili vloni.
Čeká nás tedy těžký úkol: Během prázdninové pauzy neztratit tvrdě vyprecizovanou úroveň orchestru, která byla na obou soutěžích tak vysoce oceněna...


Diplom za vítězství v kategorii

Cena za nejlepší interpretaci povinné skladby

Fantastický úspěch Velkého dechového orchestru!

přidáno: 28. 5. 2017 8:54, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 1. 6. 2017 1:23 ]

Ve dnech 26. a 27. května 2017 vyvrcholilo finále soutěží dechových orchestrů ZUŠ ústředním kolem této soutěže v moravských Letovicích, kam se sjely vítězné orchestry ze všech krajů naší republiky, aby před odbornou porotou poměřily své kvality.

Náš Velký dechový orchestr soutěžil v nejvíce obsazené kategorii B II., tzn. kategorie orchestrů s věkovým průměrem do 17 let a v obsazení do 45 členů.
V obrovské konkurenci kvalitních orchestrů získal Zlaté pásmo a získaným počtem bodů se stal absolutním vítězem této kategorie!

Všem hráčům orchestru i jejich pedagogům gratulujeme ke skvělé reprezentaci!

Orchestr těsně před svým soutěžním výkonem...
Přebírání diplomu z rukou předsedy poroty Mgr. Aleše Podařila z Konzervatoře Brno
... a radost po vyhlášení výsledkůDirigent s vítěznými trofejemi J

Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru

přidáno: 22. 5. 2017 12:48, autor: Bořek Lubor

V pátek 16. června bude Kolárovo divadlo patřit žákům tanečního oboru naší školy, kteří zde od 18 hodin připraví závěrečné vystoupení svého oboru s názvem „Protančíme celý rok“.

Přijďte se podívat i vy na výsledky celoroční práce mladých tanečníků!Mimořádný koncert Velkého dechového orchestru!

přidáno: 22. 5. 2017 12:45, autor: Bořek Lubor

Náš Velký dechový orchestr, řečený Bigband, odjíždí v sobotu 3. června na Mezinárodní soutěž dechových orchestrů do Ostravy.

Při té příležitosti se po delší odmlce představí i polické veřejnosti, a to v pátek 2. června, kdy vystoupí od 19:00 hodin se svým soutěžním repertoárem v Kolárově divadle.

Přijďte i vy podpořit naše mladé muzikanty!


Taneční učitel roku 2017

přidáno: 22. 5. 2017 12:37, autor: Bořek Lubor

Taneční konzervatoř „Taneční centrum Praha“ letošní rok již poosmé pořádá festival Taneční učitel roku. Jedná se o dvoukolový výběrový festival pro choreografy a taneční učitele žákovských věkových kategorií 6- 15 let.

Porota 1. kola složená z aktivních tanečních choreografů, pedagogů a tanečníků vyhodnotila videonahrávky a propagační materiály přihlášených tvůrců i interpretačních skupin. Zaměřili se na uměleckou, metodickou a inscenační hodnotu choreografické práce, výchovně vzdělávací cíle, a posoudili přiměřenost a zvládnutí úkolu vzhledem k věkové a výkonnostní úrovni interpretů. Konečným výsledkem práce poroty byla selekce nejlepších 10 choreografií pro veřejné představení na finálovém večeru v Praze ve Velkém sále Městské knihovny.

Žákům našeho tanečního oboru, ve věku 7-11 let, se podařilo s choreografií „Kdy už to pojede…“ proniknout až do finálového večera, který se uskuteční 2. června v Praze v sále městské knihovny.

A my se připojujeme s gratulací paní učitelce Alžbětě Černé k opětovnému získání titulu Taneční učitel roku.


Absolventské vystoupení žáků smyčcového oddělení

přidáno: 22. 5. 2017 12:35, autor: Bořek Lubor

V pondělí 29. května proběhne v Kolárově divadle od 18:00 hodin „Absolventský koncert smyčců“, na kterém vystoupí absolventi I. a II. stupně základního studia ve hře na smyčcové nástroje:

Z houslové třídy Ladislava Michala a Žanety Obršálové:

Anna Novotná

Anna Lichá

Šárka Fulková

Linda Chládková

Z violové třídy Ladislava Michala:

Maxim Vik

Z violoncellové třídy Michaely Michalové:

Lukáš Jirásek

Z kontrabasové třídy Dagmar Vajsarové a Lubora Bořka:

Alena Justová

V programu se představí i všechny smyčcové soubory a orchestry naší školy.


1-10 of 333