Aktuality

Pozvánka k zápisu do ZUŠ

přidáno: 14. 5. 2021 0:14, autor: Bořek Lubor


Zápis do ZUŠ na školní rok 2021 - 2022

přidáno: 7. 5. 2021 0:33, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 10. 5. 2021 0:39 ]

Ředitelství ZUŠ v Polici nad Metují oznamuje, že zápis a přijímací pohovory ke studiu pro nové žáky budou probíhat ve dnech:

úterý 15. 6.
čtvrtek 17.6.
pátek 18.6.

vždy od 14:00 - 16:00 hodin.

Na stránkách www.izus.cz vyberte ZUŠ Police nad Metují a vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu. Zde také zvolte termín a čas přijímacího pohovoru. V tomto čase vás budeme očekávat v prostorách ZUŠ a budeme se věnovat vám i vašemu dítěti.


Informace o výuce na ZUŠ od 12.4.2021

přidáno: 9. 4. 2021 4:49, autor: Bořek Lubor

Vážení rodiče,

dovolte, abychom vás informovali o změnách ve způsobu výuky na základních uměleckých školách od pondělí 12. dubna 2021, jak je nyní vyhlásila Vláda ve spolupráci s Ministerstvem školství a zdravotnictví.

Skupinová výuka bude stále pokračovat distančně (to znamená taneční a výtvarný obor, ale i hudební nauka, pěvecké sbory a souborová hra).
Novinkou je, že od pondělí je povolena individuální výuka 1 učitel + 1 žák.

Učitelé se mají se svými žáky, kteří jsou vyučováni individuálně, domluvit konkrétně na možnosti přijít do školy na prezenční výuku.

Pro vaši informaci uvádíme, že všichni zaměstnanci ZUŠ budou od pondělí povinně testováni na Covid-19 podle Mimořádného opatření MZ z 6.4.2021 a všechny prostory školy budou pravidelně dezinfikovány. Dezinfekční prostředky jsou připraveny i pro žáky školy.

Připomínáme, že žáci, kteří přijdou do ZUŠ, musí být vybaveni respirátorem nebo minimálně chirurgickou rouškou.
Podle Mimořádného opatření MZ nemusí být žáci navštěvující individuální výuku na ZUŠ speciálně testováni.

Už se moc těšíme na setkání s našimi žáky a doufáme, že to platí i opačně...!  :-)

Děkujeme vám za spolupráci a věříme, že se postupně podaří obnovit vzdělávání v plné šíři k co nejlepšímu prospěchu vašich dětí.


Vaše ZUŠ v Polici nad Metují 

Bolesti a radosti výuky v době kovidové

přidáno: 9. 4. 2021 4:48, autor: Bořek Lubor

Současná doba přináší velkou zátěž na nás na všechny – na žáky, na učitele, na rodiče…

A v uměleckém vzdělávání to platí dvojnásob. Distanční způsob výuky klade obrovské nároky na učitele, ale také na žáky - včetně jejich rodinného zázemí.

Mezi ty zmíněné bolesti tak patří především problémy s internetovým připojením při distanční výuce, kdy pro smysluplné umělecké vzdělávání potřebujeme opravdu kvalitní přenos na obou stranách. A někdy je tato komunikace skutečně komplikovaná – přerušovaný a nekvalitní přenos obrazu či zvuku, problémy s přihlašováním do virtuální třídy, přetížené internetové linky…

Stále se snažíme hledat nové a kvalitnější cesty, ale zdá se, že v době, kdy je celý národ připojen k internetu, jsou technické možnosti skutečně omezené.

Pořídili jsme vlastní digitální vzdělávací platformy, investovali jsme do vlastního serveru pro samostatný internetový online kanál ke komunikaci s žáky, mnoha žákům jsme zapůjčili desítky iPadů pro lepší komunikaci – a přesto to nestačí k větší spokojenosti.

Je proto pochopitelné, že někteří žáci (a možná i rodiče) již na překonávání těchto okolností nemají chuť a sílu a odhlašují se ze studia.

Na druhé straně jsou ale situace, které přinášejí radost.

Jsou to reakce mnohých z vás, které jste nám poslali pro povzbuzení a ocenění naší práce, jsou to nádherné nabídky finanční pomoci s úhradou školného pro ty rodiny, kterým tato doba způsobila ekonomické problémy (a je neuvěřitelné, kolik ochotných dárců s touto nabídkou se sešlo!) – a jsou to milé chvíle s našimi dětmi u obrazovek, když vidíme, že se rády připojí do výuky a mohou se vidět se svými vyučujícími a sdílet s nimi své trampoty i drobné radosti.

Za běžné výuky bychom se totiž nikdy nemohli seznámit s jejich domácími mazlíčky, ať už to jsou pejsci či kočičky, nebo dokonce akvarijní rybičky! 😊

A další, skrytou radost a vděčnost mám, když vidím úsilí a nasazení mých kolegů, jež vynakládají pro zajištění kvalitní výuky i za těchto těžkých a omezujících podmínek, a to na všech třech oborech – hudebním, výtvarném i tanečním.

Dovolte mi, abych proto i na tomto místě poděkoval nejen jim za veškeré úsilí a snahu, ale i vám ostatním – rodičům i žákům – za trpělivost, vytrvalost a ochotu spolupracovat i za těchto ztížených okolností.

Tato doba nám sice mnohé vzala, ale na druhou stranu také přinesla něco, co bychom za normálních okolností mohli přehlédnout – že je cennější sounáležitost a vzájemná podpora, než lhostejnost a apatie, a že umění je cenný poklad, patřící k základní výbavě kultivovaného lidství, a že stojí za to překonávat k jeho získávání mnohé těžkosti, které jsme si ještě před rokem ani nedokázali představit…

Vám všem proto patří velké poděkování!

Lubor Bořek, ředitel ZUŠ

 

A také jedno vyznání paní učitelky:

 

Zuš on-line

V době plné nejistot, obav a mlhavých vyhlídek běží základní umělecké vyučování už trochu unaveně ale přece dál a přináší různé výsledky, různé pocity a různé objevy.

V minulosti jsem bezstarostně ignorovala svět počítačové techniky ve skálopevném přesvědčení, že "toto" přece nikdy k výuce hudby potřebovat nebudu!

Proto jsem také od sebe nečekala, že bych se o vlastní vůli mohla chtít s tímto světem seznamovat či objevovat jeho taje a možnosti. 

Kdyby mi někdo řekl, že jednou budu učit prázdnou třídu, asi bych mu taky nevěřila a nerozuměla.... a přece mnoho z těchto nepředstavitelných okolností se naplňuje.

Do školy chodím každý den (protože můj notový archiv je nepřemístitelný a potřebuji ho mít průběžně po ruce).

Každý den přicházím do uklizené, prázdné třídy...

A každý den čekám, kdo mi do výuky "přijde". Jeden, dva, možná tři žáci????

A přece tam nikdy nezůstávám osamocená!!!!

Menší děti s pomocí rodičů, starší už digitálně samostatné nezapomínají.

Někdy nám technika dovolí se dokonce i vidět, jindy jsme rádi aspoň za obstojný zvuk. Ale vždycky si nakonec uvědomím, že bez ochoty a nenápadné spolupráce, rady a pomoci na straně domácností žáků, bych v té naší pěkné třídě mohla skutečně sedět a hledět do prázdné obrazovky sama.

Ale to se neděje! Proto potřebuji vyjádřit vděčnost za snahu a úsilí vynaložené na to, abychom s našimi malými a mladými umělci byli v kontaktu a aby nezapadlo vše, co jsme se už naučili....

A učíme se i my - dospělí!

Děkuji vám, kteří na to myslíte a zařizujete, že naše práce má stále smysl a přináší takovou jinou radost. 

MB

 

Distanční výuka očima dětí výtvarného oboru:

Již rok v distanční výuce

přidáno: 21. 2. 2021 3:09, autor: Bořek Lubor

Rok 2021 je rokem celé řady významných i méně významných výročí. Zmiňme hned několik: 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského, 180 let od narození Antonína Dvořáka či 170 let od narození Aloise Jiráska.

Také naše škola si připomíná hned dvě výročí: Uplynul již rok od premiéry celooborového představení Plaváček a zároveň posledního veřejného koncertu naší ZUŠ.

Všechny další hudební či jiné počiny již nesou značku on-line.

S tím hned souvisí také druhé výročí: Je to také rok, kdy jsme poprvé (s několika přestávkami) začali vyučovat distančně.

Ze začátku jsme se snažili pouze přežít, zatnout zuby a vydržet. Jak plynul čas, tak jsme pochopili, že se v nových podmínkách musíme naučit žít a z těch několika pozitivních střípků začít skládat mozaiku.

Naši učitelé ušli během uplynulého roku obrovský kus cesty. Před rokem by jistě mnozí z nás nevěřili, že je vůbec možné vyučovat hru na hudební nástroj on-line, nemluvě o výtvarném či tanečním oboru.

Jistě, je to z nouze ctnost. Nelze pracovat na kvalitě tvoření tónu, nelze si společně zahrát, zazpívat či tancovat. Nelze, a to nás mrzí nejvíce, využívat prostory a vybavení naší nově přebudované školy. Vždyť škola bez žáků jaksi ztrácí význam...

Přesto vše ale musíme s velkou radostí konstatovat, že se nám díky spolupráci a podpoře rodičů a žáků podařilo neztratit s většinou našich žáků kontakt a že po počátečních rozpacích žáci neztratili své zaujetí a pracovní návyky. Většina žáků se pravidelně účastní on-line výuky a dělá pokroky i v rámci distanční výuky.

Umění se tak díky distanční výuce dostalo přímo do rodin. Do on-line taneční výuky se často zapojují i rodiče a další sourozenci. S keramickou hlínou, kterou učitelé výtvarného oddělení pravidelně vydávají, si  vyhraje celá rodina. Hotové výrobky pak žáci přinesou zpátky do školy, kde jim je učitelé vypálí.

I v této době se snažíme při našich dětech stát, být jim po boku a podporovat je v radosti z tvoření. Vždyť bez umění by byl náš život šedý.

Nenechme si ukrást radost z malých věcí, proměňme všední okamžiky na sváteční a neberme našim dětem možnost tvořit, být kreativní….


Děkujeme proto všem rodičům, kteří i v této těžké době jsou ochotni nést břímě distanční výuky svých dětí spolu s námi a nerezignují na jejich umělecké vzdělávání, které se touto formou nemusí zdát efektivní a samozřejmě dále zatěžuje provoz domácnosti včetně dalšího času stráveného u PC či mobilních zařízení.
I pro nás je distanční výuka extrémně náročná a vyžaduje mnohem více času na samotnou přípravu a poté realizaci.

Proto chápeme rodiče, kteří přece jen přišli v pololetí odhlásit své dítě ze studia, ať už z důvodu nevyhovujícího technického zázemí a internetového připojení, komplikované rodinné situace, nebo názoru, že distanční forma výuky jim neposkytuje plnou kvalitu vzdělávání.

Na druhou stranu nás povzbudilo i dojalo, že se ozvali někteří rodiče s nabídkou finanční pomoci pro ty, kteří by snad z ekonomických důvodů byli nuceni své dítě odhlásit ze studia, a jsou připraveni v těchto případech za ně školné uhradit!

Pokud by tedy u někoho tato situace nastala, kontaktujte, prosím, ředitelství ZUŠ, které zprostředkuje kontakt s dárcem.

Jsme vděčni, že uprostřed záplavy různých negativních zpráv přece jen nezaniká lidská slušnost, sounáležitost a šlechetnost. Kéž naopak zazáří a proteplí naše srdce nadějí a ochotou nepoddat se skleslosti…

Moc vám děkujeme!

Vaše ZUŠ


A jak fungujeme v distanční éře…:

Na výtvarném oboru probíhá distančně mnoho aktivit: Každý den jsou učitelé spojeni se svými žáky prostřednictvím naší vzdělávací platformy MOODLE…… vedou děti i ke tvorbě animací.Na hudebním oboru jsme spojeni se svými žáky všemi možnostmi, které internetové aplikace umožňují a množství výukových materiálů s nimi sdílíme na platformě MOODLE… poskytli keramickou hlínu pro domácí tvorbu…V grafickém oboru probíhá výuka prostřednictvím vysílání na programu „Grafika z domečku“Ani taneční obor nezahálí a intenzívně pracuje prostřednictvím online výuky


Výpis z pololetního vysvědčení

přidáno: 30. 1. 2021 7:54, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 30. 1. 2021 8:05 ]

Výpis z pololetního vysvědčení

Výpis z vysvědčení mohou vidět Zákonní zástupci po přihlášení do iZUŠ v době od 28. 1. 2021 – 1. 3. 2021 jednoduše po stisknutí tlačítka „Náhled Výpisu z Vysvědčení“. 
Tlačítko je umístěno pod jménem žáka.


Aktuální informace k provozu ZUŠ od 1. - 14. 2. 2021

přidáno: 12. 1. 2021 2:29, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 30. 1. 2021 8:04 ]

Aktuální informace k provozu ZUŠ od 1. - 14. 2. 2021
 V týdnu od 1. - 5. 2. 2021 probíhají jarní prázdniny. Dále do 14. 2. 2021 se dle pokynů ministerstva školství (pokyny zde) nic nemění na průběhu výuky - výuka probíhá nadále distančně. 

Děkujeme vám všem za trpělivost a podporu v tomto těžkém a náročném čase.

Vaše ZUŠ 


Videokoncerty žesťového oddělení

přidáno: 22. 12. 2020 11:08, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 22. 12. 2020 11:15 ]


Tyto nahrávky vznikly na našem žesťovém oddělení během čtrnácti dnů, kdy byl umožněn žákům vstup do školy a byla povolena prezenční výuka...

Vánoční prázdniny již od pondělí 21.12.!!

přidáno: 17. 12. 2020 12:02, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 12. 1. 2021 1:01 ]


Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření.
 

Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020

Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu. 
Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné. 

SOBOTNÍ ONLINE WORKSHOP S JAROSLAVEM SOUMAREM

přidáno: 8. 12. 2020 12:15, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 12. 1. 2021 1:02 ]


SOBOTNÍ ONLINE WORKSHOP S JAROSLAVEM SOUMAREM
12/12/2020, 14:00-16:00

Sobotní online workshop s výtvarníkem a učitelem Jaroslavem Soumarem je věnován začátkům animace. Jaroslav Soumar s Pavlem Lubošem vytvořili samostatnou knihu Dobrodružství animace, kde velmi jednoduchým způsobem dětem ukazují, jak si vytvořit vlastní krátký animovaný film.

Online setkání pro předem přihlášené účastníky se uskuteční 12. 12. od 14 do 16 hodin. 
Výstupem online dílny bude flipbook (brožura s řadou obrázků, které se postupným listováním mění z jedné stránky na další).

Přihlášení na email: mesnerova@gvun.cz do 10. 12., o podrobnostech online dílny Vás budeme informovat v potvrzující zprávě.

Těšíme se na Vás v online prostoru.


1-10 of 445