Aktuality

Dlouhonoční vytrubování

přidáno: 20. 12. 2018 1:16, autor: Bořek Lubor

V předvečer Štědrého dne, na tzv. „Dlouhou noc“, budou opět vytrubovat naši trubači od 18 hodin na náměstí, a potom o půlnoci v pásmu vánočních písní a koled v kapli na Hvězdě.

Srdečně vás všechny zveme ochutnat bohatou nabídku předvánoční muziky a především přejeme pokoj, radost, citlivost a vzájemné porozumění nejen během vánočních svátků, ale i v období adventu – a pokud možno také po celý následující rok…


Videopozvánka na Hvězdu


Pozvánky na vánoční večírky

přidáno: 14. 12. 2018 1:17, autor: Bořek Lubor

Prosinec je každoročně ve znamení třídních vánočních večírků, na kterých žáci předvedou svým nejbližším své hudební dárky.
Každý den se uskuteční v komorním nebo koncertním sále školy vystoupení některé třídy hudebního oboru.
Zde je nabídka alespoň některých:
6.12.2018 v 17:00
Vánoční koncertík žáků z klavírní třídy Karoliny Sorokinové


11.12.2018 v 17:00
Vánoční koncert žáků z klavírní třídy Reginy Goslinské


12.12.2018 v 16:00
Vánoční koncert žáků z akordeonové třídy Jána Pastorka


13.12.2018 v 17:00
Vánoční koncert žáků z klavírní třídy Pavla Čapka


15.12.2018 v 17:00
Vánoční koncert žáků z žesťové třídy Lenky Němcové


17.12.2018 v 17:00
Vánoční koncertík žáků z flétnové třídy Evy Čapkové


17.12.2018 v 18:30
Přehrávka prací žáků Zvukové tvorby Lubora Bořka


18.12.2018 v 18:00
Vánoční koncert žáků z klavírní třídy Aliny Kozlovské


19.12.2018 v 17:00 - Pohádkové vánoce
Koncert žáků z:
- pěvecké třídy Miriam Blažkové
- klavírní třídy Reginy Goslinské
- kytarové třídy Petra ŠevcůVánoční koncert - opět "Rybovka"!

přidáno: 24. 11. 2018 10:34, autor: Bořek Lubor

Na základě opakovaných přání jsme se rozhodli po několika letech opět provést nejznámější dílo Jakuba Jana Ryby, 
Českou mši vánoční "Hej, mistře!"

Smíšený orchestr ZUŠ pod vedením Michaely Michalové, pěvecký sbor Studánka a Sbor rodičů a přátel školy pod vedením Miriam Blažkové, ale také sólisté Zuzana Rainová, Markéta Valchařová, Jan Serbousek a Petr Ježdík, ti všichni se postarají v neděli 16. prosince 2018 od 18:00 v Kolárově divadle v Polici nad Metují o slavnostní předvánoční atmosféru provedením tohoto tak typicky českého díla, bez kterého si vánoční čas snad ani neumíme představit.

Přijďte se i vy potěšit vroucími a slavnostními tóny naší "Rybovky"!Adventní koncert

přidáno: 24. 11. 2018 4:15, autor: Bořek Lubor

A pomalu se blíží adventní čas a s ním i maraton našich předvánočních akcí.

My jej zahájíme v Kolárově divadle v úterý 4. prosince, kde se uskuteční od 17 hodin ADVENTNÍ KONCERT, který připravili mladší žáci naší školy a představí se v něm dětské pěvecké sbory i dechové a smyčcové orchestry.

Předprodej vstupenek bude zahájen od 27. listopadu v Infocentru v Pellyho domech.

Srdečně vás zveme!


Koncert Zuškabandu a Bigbandu

přidáno: 21. 10. 2018 5:39, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 21. 10. 2018 5:39 ]

V sobotu 3. listopadu přivítáme v naší škole výpravu z moravského města Rýmařov. Navštíví nás orchestr místní Zušky Zuškaband a společně s naším velkým dechovým orchestrem – Bigbandem – uspořádáme od 17:00 v našem novém koncertním sále společný koncert.

Obdrželi jsme také pozvání, aby na jaře zase náš orchestr přijel koncertovat do Rýmařova.

Přijďte tedy v sobotu 3.11. od 17 hodin do nového koncertního sálu ZUŠ podpořit orchestry Zuškaband Rýmařov 

a Bigband Police nad Metují!


Podzimní úspěch žesťových komorních souborů

přidáno: 21. 10. 2018 5:36, autor: Bořek Lubor

Ve čtvrtek 18. října 2018 se konal v severomoravské Vidnavě již 25. ročník celostátní interpretační soutěže  v komorní hře.

Této soutěže se již tradičně účastníme a letos byly na toto hudební klání vyslány dva soubory, které naší ZUŠ reprezentovaly na výbornou. Předvedly skvělé výkony, které odborná porota složená z profesorů konzervatoří  a vysokých hudebních škol ohodnotila těmito výsledky:

Kategorie 0 :            

BABY BRASS :                    1. cena                     

 Stázka Denygrová ……………………trubka

 Štěpán Tyč………………………………baryton

Kategorie 1a:

JUNIOR BRASS:                1. cena  

Jakub Meier………………………………trubka

Doubravka Čápová…………………….lesní roh

Prokop Šedek…………………………….baskřídlovka


Všem gratulujeme ke skvělému úspěchu a reprezentaci!

Úspěšná výprava se svými vyučujícími

Den otevřených dveří a Slavnostní galavečer

přidáno: 24. 9. 2018 13:41, autor: Bořek Lubor

V sobotu 15.  září nastal konečně den, kdy jsme mohli naši školu otevřít i pro veřejnost a umožnit tak našim spoluobčanům, aby se seznámili s výsledky více než rok trvající rekonstrukce a přístavby zuš. Již v 10 hodin, kdy byl zahájen “Den otevřených dveří”, čekal u vchodu zástup dychtivých občanů a do 13 hodin, kdy byla akce ukončena, jich naší školou prošlo skutečně velké množství. Velmi nás potěšil tak veliký zájem, ale především to, že drtivá většina přišla s opravdu přejícím srdcem a přáním, aby nový objekt mohl zase po mnoho let sloužit uměleckému vzdělávání našich dětí v kvalitnějších podmínkách, splňujících všechny požadované normy.
Jsme vděčni Městu Police nad Metují jako zřizovateli školy, že po mnoha letech odkládání nakonec vzalo tento nelehký úkol na svá bedra a pomocí úvěru tak umožnilo realizaci této největší investiční akce posledního období.
Stavba samotná, jak už to tak u starých budov bývá (přední budova je z roku 1858 a zadní z roku 1892!!), si nakonec vynutila spoustu dalších zásahů a víceprací, proto jsme moc rádi, že se přece jen podařilo získat na tuto akci i financování z jiných zdrojů: třemi miliony korun přispěl Královéhradecký kraj a dalších nejméně šest milionů korun bychom měli získat z dotace projektu IROP, a tak přece jen snížit finanční zatížení Města.
A to nesmíme zapomenout na úspěšnou kampaň “Zušlechťujeme ZUŠ” na portálu HitHit, jejíž výtěžek byl použit na vybavení nového koncertního sálu.
Proto, jako poděkování všem, kteří se přičinili o zdárnou realizaci celého díla, jsme tutéž sobotu večer uspořádali v novém koncertním sále “Slavnostní galavečer”, na kterém vystoupili jak někteří současní žáci, tak i naši úspěšní absolventi.
Mezi pozvanými hosty v publiku tak zasedli nejen představitelé Kraje a vedení našeho Města, ale i zástupci projektového ateliéru TSUNAMI z Náchoda (autor projektu) a stavební firmy MATEX HK, realizátora stavby, včetně firmy JESTAV, která vykonávala stavební dozor investora.
A samozřejmě všichni sponzoři a dárci z kampaně “Zušlechťujeme ZUŠ”, kteří si jako odměnu za svůj dar vybrali právě účast na tomto galavečeru.
Jsme šťastni, že i galavečer měl velký úspěch a moc děkujeme všem za krásné ohlasy, které jste nám zaslali.

A teď už nás zase čeká všední práce, jejíž ovoce vám budeme moci předvést již za dva měsíce na předvánočních prosincových vystoupeních.
Ještě jednou vám všem děkujeme za podporu a těšíme se na další setkávání s vámi nebo s vašimi dětmi ve světě umění.

Vaši zaměstnanci ZUŠ v Polici nad Metují


Repríza a derniéra „Spící krasavice“

přidáno: 24. 9. 2018 13:34, autor: Bořek Lubor

V červnu jsme byli svědky premiéry úspěšného tanečního představení „Spící krasavice“, které připravili žáci tanečního oboru naší školy pod vedením Alžběty Černé. 

Premiéra i následující repríza dokázaly Kolárovo divadlo vyprodat a představení vzbudilo takový ohlas, že si veřejnost vynutila ještě další dvě představení, které připravujeme na středu a čtvrtek 26. a 27. září od 18:00 hodin opět do Kolárova divadla.

Přijďte se tedy i vy potěšit dojemným příběhem na motivy pohádky o Šípkové Růžence v nádherném zpracování více než stovky účinkujících.


Den otevřených dveří a Slavnostní galavečer

přidáno: 1. 9. 2018 7:03, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 1. 9. 2018 7:05 ]

I když stále ještě probíhají ve škole dokončovací práce (především rekonstrukce hlavního schodiště a zázemí tanečního a výtvarného oboru), na začátku září by již celá náročná rekonstrukce včetně přístavby školy měla již být úplně hotova a přiblížil se tak čas, kdy bude možné s výsledkem seznámit i veřejnost.

Tuto událost jsme naplánovali na sobotu 15. září, kdy uspořádáme od 10:00 do 13:00 hodin „Den otevřených dveří“, kdy si budete moci prohlédnout školu nejen zvenčí, ale i zevnitř.

V 18:00 hodin proběhne na novém koncertním sále Slavnostní galavečer za účasti představitelů Města, Kraje, sponzorů a dodavatelských firem, díky nimž se toto dílo podařilo nakonec dovést do zdárného konce.

Těšíme se na vás!


Zahájení školního roku

přidáno: 1. 9. 2018 6:45, autor: Bořek Lubor

V pondělí 3. září začíná nový školní rok – v historii naší školy již dvacátý devátý!!

A tímto školním rokem také zahájíme novou etapu, kdy jsme opustili provizorní prostory v klášteře a veškerá výuka již tedy bude probíhat na jednom místě, v nově zrekonstruovaných a rozšířených prostorách naší školy.

První zářijový týden bude ve znamení tvorby rozvrhů – to je vždycky ten nejnáročnější úkol na začátku školního roku. Aby vše proběhlo co nejlépe, připravili jsme určitá organizační opatření a prosíme rodiče a žáky o spolupráci:

-          Od pondělí do pátku budou všichni učitelé shromážděni v přízemí v komorním sále ZUŠ, kde budou k dispozici k domluvám rozvrhů jak kolektivních předmětů, tak individuálních nástrojových hodin.

-          Konkrétní rozvrh „úředních hodin“ jednotlivých učitelů v tomto týdnu a jejich přítomnost k domluvě rozvrhu najdete od 30.8. na této stránce: Přítomnost učitelů v prvním týdnu.

-          V těchto dnech, prosím, přijďte s rozvrhem základní či střední školy a s rozvrhem dalších aktivit žáka, aby bylo již možné domluvit závazný rozvrh pro výuku na naší škole.

-          Prosíme o trpělivost a vstřícnost zvláště v případech, kdy skutečně nebude možné vyhovět některým vašim požadavkům na výhodnější kombinace

Věříme, že se nám společnými silami podaří všechny rozvrhy zdárně a včas sestavit a že již ve druhém týdnu budeme moci zahájit výuku oficiálně podle rozvrhu.

1-10 of 381