Aktuality

Koncert Zuškabandu a Bigbandu

přidáno: 21. 10. 2018 5:39, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 21. 10. 2018 5:39 ]

V sobotu 3. listopadu přivítáme v naší škole výpravu z moravského města Rýmařov. Navštíví nás orchestr místní Zušky Zuškaband a společně s naším velkým dechovým orchestrem – Bigbandem – uspořádáme od 17:00 v našem novém koncertním sále společný koncert.

Obdrželi jsme také pozvání, aby na jaře zase náš orchestr přijel koncertovat do Rýmařova.

Přijďte tedy v sobotu 3.11. od 17 hodin do nového koncertního sálu ZUŠ podpořit orchestry Zuškaband Rýmařov 

a Bigband Police nad Metují!


Podzimní úspěch žesťových komorních souborů

přidáno: 21. 10. 2018 5:36, autor: Bořek Lubor

Ve čtvrtek 18. října 2018 se konal v severomoravské Vidnavě již 25. ročník celostátní interpretační soutěže  v komorní hře.

Této soutěže se již tradičně účastníme a letos byly na toto hudební klání vyslány dva soubory, které naší ZUŠ reprezentovaly na výbornou. Předvedly skvělé výkony, které odborná porota složená z profesorů konzervatoří  a vysokých hudebních škol ohodnotila těmito výsledky:

Kategorie 0 :            

BABY BRASS :                    1. cena                     

 Stázka Denygrová ……………………trubka

 Štěpán Tyč………………………………baryton

Kategorie 1a:

JUNIOR BRASS:                1. cena  

Jakub Meier………………………………trubka

Doubravka Čápová…………………….lesní roh

Prokop Šedek…………………………….baskřídlovka


Všem gratulujeme ke skvělému úspěchu a reprezentaci!

Úspěšná výprava se svými vyučujícími

Den otevřených dveří a Slavnostní galavečer

přidáno: 24. 9. 2018 13:41, autor: Bořek Lubor

V sobotu 15.  září nastal konečně den, kdy jsme mohli naši školu otevřít i pro veřejnost a umožnit tak našim spoluobčanům, aby se seznámili s výsledky více než rok trvající rekonstrukce a přístavby zuš. Již v 10 hodin, kdy byl zahájen “Den otevřených dveří”, čekal u vchodu zástup dychtivých občanů a do 13 hodin, kdy byla akce ukončena, jich naší školou prošlo skutečně velké množství. Velmi nás potěšil tak veliký zájem, ale především to, že drtivá většina přišla s opravdu přejícím srdcem a přáním, aby nový objekt mohl zase po mnoho let sloužit uměleckému vzdělávání našich dětí v kvalitnějších podmínkách, splňujících všechny požadované normy.
Jsme vděčni Městu Police nad Metují jako zřizovateli školy, že po mnoha letech odkládání nakonec vzalo tento nelehký úkol na svá bedra a pomocí úvěru tak umožnilo realizaci této největší investiční akce posledního období.
Stavba samotná, jak už to tak u starých budov bývá (přední budova je z roku 1858 a zadní z roku 1892!!), si nakonec vynutila spoustu dalších zásahů a víceprací, proto jsme moc rádi, že se přece jen podařilo získat na tuto akci i financování z jiných zdrojů: třemi miliony korun přispěl Královéhradecký kraj a dalších nejméně šest milionů korun bychom měli získat z dotace projektu IROP, a tak přece jen snížit finanční zatížení Města.
A to nesmíme zapomenout na úspěšnou kampaň “Zušlechťujeme ZUŠ” na portálu HitHit, jejíž výtěžek byl použit na vybavení nového koncertního sálu.
Proto, jako poděkování všem, kteří se přičinili o zdárnou realizaci celého díla, jsme tutéž sobotu večer uspořádali v novém koncertním sále “Slavnostní galavečer”, na kterém vystoupili jak někteří současní žáci, tak i naši úspěšní absolventi.
Mezi pozvanými hosty v publiku tak zasedli nejen představitelé Kraje a vedení našeho Města, ale i zástupci projektového ateliéru TSUNAMI z Náchoda (autor projektu) a stavební firmy MATEX HK, realizátora stavby, včetně firmy JESTAV, která vykonávala stavební dozor investora.
A samozřejmě všichni sponzoři a dárci z kampaně “Zušlechťujeme ZUŠ”, kteří si jako odměnu za svůj dar vybrali právě účast na tomto galavečeru.
Jsme šťastni, že i galavečer měl velký úspěch a moc děkujeme všem za krásné ohlasy, které jste nám zaslali.

A teď už nás zase čeká všední práce, jejíž ovoce vám budeme moci předvést již za dva měsíce na předvánočních prosincových vystoupeních.
Ještě jednou vám všem děkujeme za podporu a těšíme se na další setkávání s vámi nebo s vašimi dětmi ve světě umění.

Vaši zaměstnanci ZUŠ v Polici nad Metují


Repríza a derniéra „Spící krasavice“

přidáno: 24. 9. 2018 13:34, autor: Bořek Lubor

V červnu jsme byli svědky premiéry úspěšného tanečního představení „Spící krasavice“, které připravili žáci tanečního oboru naší školy pod vedením Alžběty Černé. 

Premiéra i následující repríza dokázaly Kolárovo divadlo vyprodat a představení vzbudilo takový ohlas, že si veřejnost vynutila ještě další dvě představení, které připravujeme na středu a čtvrtek 26. a 27. září od 18:00 hodin opět do Kolárova divadla.

Přijďte se tedy i vy potěšit dojemným příběhem na motivy pohádky o Šípkové Růžence v nádherném zpracování více než stovky účinkujících.


Den otevřených dveří a Slavnostní galavečer

přidáno: 1. 9. 2018 7:03, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 1. 9. 2018 7:05 ]

I když stále ještě probíhají ve škole dokončovací práce (především rekonstrukce hlavního schodiště a zázemí tanečního a výtvarného oboru), na začátku září by již celá náročná rekonstrukce včetně přístavby školy měla již být úplně hotova a přiblížil se tak čas, kdy bude možné s výsledkem seznámit i veřejnost.

Tuto událost jsme naplánovali na sobotu 15. září, kdy uspořádáme od 10:00 do 13:00 hodin „Den otevřených dveří“, kdy si budete moci prohlédnout školu nejen zvenčí, ale i zevnitř.

V 18:00 hodin proběhne na novém koncertním sále Slavnostní galavečer za účasti představitelů Města, Kraje, sponzorů a dodavatelských firem, díky nimž se toto dílo podařilo nakonec dovést do zdárného konce.

Těšíme se na vás!


Zahájení školního roku

přidáno: 1. 9. 2018 6:45, autor: Bořek Lubor

V pondělí 3. září začíná nový školní rok – v historii naší školy již dvacátý devátý!!

A tímto školním rokem také zahájíme novou etapu, kdy jsme opustili provizorní prostory v klášteře a veškerá výuka již tedy bude probíhat na jednom místě, v nově zrekonstruovaných a rozšířených prostorách naší školy.

První zářijový týden bude ve znamení tvorby rozvrhů – to je vždycky ten nejnáročnější úkol na začátku školního roku. Aby vše proběhlo co nejlépe, připravili jsme určitá organizační opatření a prosíme rodiče a žáky o spolupráci:

-          Od pondělí do pátku budou všichni učitelé shromážděni v přízemí v komorním sále ZUŠ, kde budou k dispozici k domluvám rozvrhů jak kolektivních předmětů, tak individuálních nástrojových hodin.

-          Konkrétní rozvrh „úředních hodin“ jednotlivých učitelů v tomto týdnu a jejich přítomnost k domluvě rozvrhu najdete od 30.8. na této stránce: Přítomnost učitelů v prvním týdnu.

-          V těchto dnech, prosím, přijďte s rozvrhem základní či střední školy a s rozvrhem dalších aktivit žáka, aby bylo již možné domluvit závazný rozvrh pro výuku na naší škole.

-          Prosíme o trpělivost a vstřícnost zvláště v případech, kdy skutečně nebude možné vyhovět některým vašim požadavkům na výhodnější kombinace

Věříme, že se nám společnými silami podaří všechny rozvrhy zdárně a včas sestavit a že již ve druhém týdnu budeme moci zahájit výuku oficiálně podle rozvrhu.

Emily Brandová a Davenport Music Festival Toronto

přidáno: 13. 6. 2018 10:24, autor: Bořek Lubor

Letošní rok začala Emily Brandová chodit do ZUŠ Police nad Metují na hodiny klavíru k paní učitelce Karolíně Sorokinové. 
Na začátku března odjela s rodinou za prarodiči do Kanady. 
V té době probíhal v Torontu osmdesátý ročník festivalu Davenport Music Festival
Jeho součástí je také soutěž ve hře na klavír, které se Emily zúčastnila. 
V kategorii soutěžilo celkem osm dětí, z nichž tři dostaly ocenění. Emily vyhrála první místo.
Za její mimořádný výkon jí gratulujeme a přejeme jí mnoho úspěchů.


POZVÁNKA DO GRAFIKY

přidáno: 11. 6. 2018 5:56, autor: Beran Vladimír   [ aktualizováno 11. 6. 2018 5:58 ]CHCETE SE UČIT MULTIMÉDIA? 

V rámci výtvarného oboru vyučujeme multimediální tvorbu 
už více než patnáct let. 
K dispozici jsou moderně vybavené učebny počítači Apple, fotografická a kamerová technika, světelný park. 

GRAFICKÁ PŘÍPRAVKA 

Je studium v rámci doplňkové činnosti školy, kam přijímáme mladší žáky. Zde se naučí základům ovládání počítačů 
s operačním systémem OS X, základům počítačové animace 
a práce s fotografickou a filmovou technikou.  

ZÁKLADNÍ STUDIUM  

Sem jsou přijímáni starší žáci a zároveň přecházejí úspěšní 
žáci z Grafické přípravky - a zaměřujeme se hlavně na film. 
Základní studium tvá na prvním stupni sedm let.  
Pak je možné pokračovat na druhém stupni ve čtyřletém 
studiu - a po něm ještě čtyři roky ve studiu pro dospělé. 

CO UDĚLAT V PŘÍPADĚ ZÁJMU 
O STUDIUM? 

V sekci Pro rodiče - Přihláška můžete přímo vyplnit přihlášku 
a my se Vám ozveme. 
Lepší je ale osobní návštěva, kdy se seznámíte s prostředím
a lépe se vám bude rozhodovat, jestli je to skutečně 
"to pravé". Přihlášku můžeme vyplnit i na místě. 

PŘIJĎTE SE PODÍVAT... 

Navštívit nás můžete přímo ve výuce v níže uvedené dny.  
Pokud byste měli zájem o jiný termín, tak je to možné po telefonické domluvě na kontaktu, uvedeném v závěru článku.


úterý         12. června     od 14:00 do 18:00

středa        13. června     od 15:30 do 18:00

čtvrtek       14. června     od 15:30 do 18:00

pátek         15. června     po dohodě

pondělí       18. června     od 14:00 do 18:00

úterý         19. června     od 15:30 do 18:00

středa        20. června     od 15:30 do 18:00

čtvrtek       21. června     od 15:30 do 18:00

pátek         22. června     po dohodě

pondělí       25. června     -

úterý         26. června     -

středa        27. června     od 15:30 do 18:00

čtvrtek       28. června     od 15:30 do 18:00


Bližší informace: Vladimír Beran, beran.vladimir@zuspolice.cz, Tel.: 608 330 531

Přestavba a rekonstrukce ZUŠ finišuje!

přidáno: 2. 6. 2018 12:19, autor: Bořek Lubor

Náročná a komplikovaná rekonstrukce a přístavba ZUŠ se pomalu chýlí ke konci.

Hlavní část prací by měla být dokončena k 31. květnu, kdy by měla proběhnout i kolaudace celého objektu.

My tím ale stále ještě nebudeme u cíle cesty. O letních prázdninách totiž proběhne stále odkládaná komplexní rekonstrukce schodiště v budově B, které nesplňuje bezpečnostní požadavky. Takže zase bourací práce a spousta prachu! Doufejme, že snad už naposledy…

V této době také ještě budeme dokončovat zázemí pro nový taneční obor a úpravy výtvarného ateliéru, které si tato akce vynutí. K tomu je třeba připočíst práce na zabydlení nových prostor nábytkem a vybavením, stěhování z prostor kláštera do nových učeben, generální opravy starých původních dveří v učebnách, kde byly z úsporných důvodů zachovány, instalace nových vestavných skříní do chodeb a ostatní vybavení pořízené díky projektu IROP – z toho všeho je vidět, že období prázdnin pro nás bude ještě hodně náročné!

Ale doufáme, že v září již bude vše podstatné hotovo a připraveno pro nový školní rok.

Proto také na září směřujeme a plánujeme všechny akce, které budou připraveny pro veřejnost, abyste také vy měli možnost se seznámit s výsledkem celé práce – Dny otevřených dveří, Zahajovací galavečer v novém sále, komentované prohlídky školy apod.

Budeme se na vás těšit a rádi vás v nových prostorách přivítáme, abychom vám i tímto vyjádřili poděkování za veškerou podporu naší práci.

Společné koncerty s Českou filharmonií

přidáno: 2. 6. 2018 5:57, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 2. 6. 2018 12:17 ]

Průběžně vás informujeme o velkém projektu, který připravila Asociace ZUŠ s vedením České filharmonie, a to o společném vystoupení členů České filharmonie a vybraných žáků ZUŠ z celé České republiky.

Do letošního projektu byli vybráni i čtyři žáci naší školy - violoncellisté Františka Pospíšilová a Lukáš Jirásek a hornistky Eliška a Markéta Jirmannovy.

V průběhu jara probíhala víkendová soustředění orchestru v Praze, která vyvrcholí v závěru června: Nejprve v neděli 24. června v Rudolfinu Prvním koncertem a také veřejnou generálkou, a následující úterý 26. června proběhne již tradiční Open Air na Hradčanském náměstí, který by měl z poloviny patřit spojenému orchestru a České Fiharmonii.

Více zde:


1-10 of 377