Aktuality

Úspěšný zájezd Bigbandu do Švédska

přidáno: 21. 10. 2017 14:44, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 21. 10. 2017 14:49 ]

V pondělí 11. září brzy nad ránem se vrátil náš Velký dechový orchestr alias Bigband z úspěšného zájezdu do Švédska, kam jsme odjeli na pozvání mládežnického orchestru LA BAMBA STRINGS z města Angelholm.

Naši hostitelé nás přivítali v jejich umělecké škole, kde jsme byli ubytováni a měli svou základnu. A pak nás čekala kromě dvou koncertů už jenom spousta zážitků. Škoda jen, že počasí nám nepřálo…

První koncert, náš samostatný, jsme provedli v kulturním domě města Astorp. Publikum nebylo početné, ale na konci nám nadšeně aplaudovali vestoje a velmi obdivovali úroveň orchestru.

Druhý koncert se uskutečnil v nově otevřené aule úplně nového areálu střední školy ve městě Angelholm. Tento koncert nejprve krátkým vystoupením uvedl náš hostitelský orchestr LA BAMBA STRINGS, a pak už pódium patřilo nám. A opět skvělé publikum, tentokrát v cele zaplněné aule, které nás odměnilo tzv. standing ovation – potleskem vestoje!

Poslední večer jsme strávili společně s mládeží ze švédského orchestru a kromě veselé zábavy byla navazována i nová, mezinárodní přátelství… J

Plni dojmů jsme opouštěli pohostinné Švédsko s vědomím, že budeme mít našim partnerům co vracet, neboť na jaře na konci dubna chtějí zase oni navštívit opět naše město a školu.

Budeme se tedy muset opravdu snažit! J


Sál kulturního domu v Astorpu a náš první koncert


Někteří odvážlivci vyzkoušeli i koupání v moři


Multifunkční aula nového vzdělávacího komplexu v Angelholmu – místo našeho druhého koncertu


Úspěch komorních souborů žesťových nástrojů

přidáno: 21. 10. 2017 14:32, autor: Bořek Lubor

Ve čtvrtek 19. října se konal již 24. ročník celostátní interpretační soutěže hry komorních souborů v severomoravské Vidnavě.

Naši žáci se této soutěže již tradičně účastní a tentokrát polickou ZUŠ reprezentovaly tři soubory.

Všichni hráči podali skvělé výkony nejen před odbornou porotou, ale i v rámci silné a velké konkurence, s těmito nádhernými výkony:

Kategorie 0   /do 10 let/:              Mini Brass        1. cena

 Stázka Denygrová - trubka                  

 Štěpánek Tyč - baryton                                                
Kategorie 1a /do 12 let/:             Junior Brass        2. cena

Jakub Meier - trubka

Míša Kohlová - lesní roh                            

Prokop Šedek - baskřídlovka

Kategorie 3a /nad 15 let/            Brass Q              2. cena

Petra Svobodová - trubka

Tomáš Pavel - trubka

Jan Pavel - baskřídlovka                                          

Vojtěch Procházka - pozoun

Marek Zítka - tubaInformace z rekonstrukce školy

přidáno: 21. 10. 2017 14:23, autor: Bořek Lubor

S více než měsíčním zpožděním oproti původním termínům nám byla na začátku října předána do předčasného užívání (skoro) dokončená rekonstrukce hlavní budovy čp. 108.

Součástí této rekonstrukce byla nejen kompletní výměna elektroinstalace, datových rozvodů, změny vytápění z akumulačních kamen na ústřední vytápění, nové vnitřní omítky a stropy, ale také celé nové patro v prostorách bývalé půdy se šesti novými učebnami a plynovou kotelnou.

Posunutí termínu nám způsobilo velké komplikace se zahájením výuky v novém školním roce, a proto bychom chtěli i na tomto místě poděkovat za velkou pomoc všem, kteří nám pomohli tento problém vyřešit: Především Janě Rutarové a týmu pracovníků v Pellyho domech, kteří nám umožnili vyučovat nejen v prostorách Pellyho domů, ale i v Kolárově divadle, a také velmi ochotnému panu Habartovi z odborové organizace Veby a.s., který nám poskytl k výuce volné prostory v SKP Hvězda.

A samozřejmě také děkujeme rodičům a prarodičům našich dětí, kteří spolu s námi museli nést tíhu komplikací, spojených s touto provizorní výukou.

Nyní už jsme tedy nastěhováni zpět v naší škole (tady ještě patří dík všem, kteří nám přišli pomoci s nastěhováním nábytku, nástrojů a veškerého nezbytného „harampádí“ do nových a opravených tříd) a těšíme se z toho, že už jsme zase „doma“, přestože ještě není všechno ideální. Pracovníci stavební firmy ještě stále chodí do těchto prostor opravovat a odstraňovat nedostatky, které jim bdělé oko stavebního dozoru nehodlá odpustit, ale především až do jara budeme vlastně působit uprostřed staveniště, neboť dál pokračuje stavba: Přístavba spojovacího krčku mezi oběma budovami a dostavba sálu – zkušebny orchestrů – a zbývajících učeben pro bicí nástroje a taneční obor, abychom mohli splnit požadavek kontrolních orgánů a přesunout výuku sem z nevyhovujícího objektu kláštera.

Jenom doufáme, že stavební firma zvýší svoje pracovní tempo a už nedojde k dalším posunům v termínech předání celé stavby… L


Nové učebny ve 4. nadzemním podlaží:

Nová učebna kontrabasu (nyní učebna houslí, než bude dostavěna nová třída pro houslisty)


Učebna pro výuku hry na příčnou flétnu…


Zde se vyučuje hra na zobcovou flétnu a hoboj


… a pro hru na klarinet a saxofon

Vyhlášení ředitelského volna

přidáno: 12. 10. 2017 14:28, autor: Bořek Lubor

!!! POZOR !!!

 

Z důvodu rekonstrukce schodiště (a dalších prací) 


bude v posledním říjnovém týdnu škola uzavřena!

 

Pondělí    23. října        - Ředitelské volno

Úterý       24. října        - Ředitelské volno

Středa     25. října        - Ředitelské volno

Čtvrtek    26. října        - Podzimní prázdniny

Pátek       27. října        - Podzimní prázdniny

UČÍME - ALE JAK SE K NÁM DOSTAT?

přidáno: 3. 10. 2017 18:41, autor: Beran Vladimír   [ aktualizováno 3. 10. 2017 18:43 ]

  Od pondělí 2. října již vyučujeme hudební obor v hlavní budově školy, která je podle nového uspořádání nazývána budovou B. Ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí a přístavbou čtvrtého podlaží. Spojovací chodba mezi ní a budovou A, do které se vchází z Komenského náměstí, už ale neexistuje. Vyrůstá zde úplně nová přístavba. Proto se až do odvolání vstupuje do budovy B zadním vchodem od firmy Pejskar - a do budovy A původním hlavním vchodem. To je zatím v pohodě.

Ale problémy mohou nastat, když žáci potřebují přejít z hudebního oboru do výtvarného nebo naopak. Vzhledem ke stavební ohradě, která zabrala prostor okolo školy i chodník při hlavní silnici (Žďárská), po kterém by se dalo přejít k zadnímu vchodu budovy B, byla stanovena trasa pro přecházení mezi oběma budovami školy. Ta je vyznačena na mapkách, vylepených ve škole, mají je i učitelé - a seznamují s touto trasou všechny žáky.

Popíšeme přechod od budovy A (výtvarný obor, grafika, kancelář, ředitelna) do budovy B (hudební obor).
Vydáte se z Komenského náměstí od hlavního vchodu Kostelní ulicí směrem k radnici. Asi v polovině cesty je před cedulí pojišťovny Kooperativa průchod skrz dům - tzv. "myší díra". Tou projdete až ke Žďárské ulici, a pak doprava po chodníku k zadnímu vchodu do budovy B. Anebo půjdete stejnou cestou v opačném směru od budovy B z hudebního oboru do budovy A do výtvarky nebo kanceláře.

Toto je jediná bezpečná cesta bez nutnosti přecházet silnice - a žáci jsou povinni ji k přechodu mezi budovami používat.
Vstup na staveniště a procházení ohrazeným záborem je zakázáno. Sice by to mělo být každému jasné (proto ten plot), ale už jsme museli z ohrady vyhánět mladé "hrdiny".
Vzhledem k probíhající stavbě je nutné, aby se žáci i návštěvníci školy drželi všech bezpečnostních pokynů a dbali na zvýšenou opatrnost.
A protože se to v předchozím textu hemžilo samými budovami, "myší dírou" a silnicemi, tak přikládáme mapku s vyznačenou trasou. Ta nám připadala velmi přehledná, ale podle některých reakcí zjišťujeme, že to tak být vždycky nemusí.
Tak doufáme, že ve spojení s předchozím popisem to už bude o něco lepší.V případě nejasností se nás zeptejte, rádi Vám vše vysvětlíme. Pokud se budete chtít ptát telefonicky - tak upozorňujeme - zatím nejdou pevné linky, tak volejte na mobily. Telefonní seznam zaměstnanců školy najdete zde.

Děkujeme za pochopení.

Náhradní výuka v měsíci září

přidáno: 17. 9. 2017 6:51, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 17. 9. 2017 6:53 ]

Milí žáci, vážení rodiče,

vzhledem ke zdržení prací na I. etapě rekonstrukce naší ZUŠ nám bude umožněno vstoupit do školy a vyučovat v obnovených učebnách až asi na začátku října.
Z tohoto důvodu musíme zahájit výuku v náhradních prostorách, které jsme zajistili na několika místech v Polici nad Metují.

Jsou to tato místa (s uvedením vyučujících):

1) Kolárovo divadlo:   - jeviště  (Blažková Miriam - zpěv)
                                   - šatna 1 (Sorokinová Karolína - klavír)
                                   - šatna 2 (Kozlovská Alina - klavír, HN)

2) Pellyho domy:        - šatna 1 za jevištěm  (Němcová Lenka - žestě)
                                  - šatna 2 za jevištěm  (Němcová Monika- žestě)
                                  - bývalá kancelář IC u vchodu   (Pátek Matěj - klarinet, saxofon; Krečmerová Gabriela - příčná flétna)
                                  - učebna ve II. patře  (Pastorek Ján - akordeon, klávesy)

3) JKP Hvězda na náměstí:   - učebna 1 (Ševců Tomáš - kytara)
                                           -  učebna 2 (Michal Ladislav, Kolářová Žaneta - housle)
                                           -  učebna 4 (Dosoudilová Eva - zobcová flétna, hoboj)
                                           -  sál           (Michalová Michaela - violoncello; Bořek Lubor - kontrabas)

4) Domov důchodců:    - sál s klavírem (Čapek Pavel - klavír)

5) Klášter:                     - zkušebna dechového orchestru (Přibyl Štěpán - žestě)

6) Výuka v soukromí:     Fiala Josef - žestě (Pod Havlatkou 321)
                                      Goslinská Regina - klavír (Nádražní 200)
                                      Ševců Tomáš - kytara (Na babí 402)


Ostatní výuka probíhá na původních místech:

Výtvarný obor a Grafika: ZUŠ

Taneční obor: klášter

Bicí nástroje: klášter


Zde je ještě tabulka podle vyučujících včetně telefonních kontaktů:


Pozvánka na Koncert pro Švédsko

přidáno: 2. 9. 2017 10:14, autor: Bořek Lubor

Ve středu 6. září odjíždí Velký dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují alias Bigband na koncertní zájezd do Švédska na pozvání mládežnického orchestru LA BAMBA STRINGS z města Angelholm, který jsme u nás hostili vloni.

A ještě ten den, ve středu 6. září večer, než nastoupíme do autobusu k nočnímu přejezdu Polska a SRN k následující plavbě trajektem přes Balt, uspořádáme v Kolárově divadle koncert pro všechny své příznivce na podporu zájezdu.

Takže nezapomeňte! Všichni, kdo chcete podpořit tento náročný zájezd a poslechnout si padesátičlenný Bigband s repertoárem pro toto švédské turné, přijďte ve středu 6. září do Kolárova divadla, kde od 19:00 hodin proběhne KONCERT PRO ŠVÉDSKO.

Všechny srdečně zveme!


Prázdniny ve znamení rozsáhlé rekonstrukce školy

přidáno: 2. 9. 2017 10:11, autor: Bořek Lubor

V červnu byla zahájena I. etapa kompletní rekonstrukce hlavní budovy ZUŠ nejprve rozebráním staré konstrukce střechy, odbouráním původního zdiva a pískovcových bloků a posléze výstavbou nového krovu a vybudováním učeben v nově vzniklém čtvrtém podlaží. To už se ale naplno rozeběhly letní prázdniny. Dětem začaly již o týden dříve, protože jsme museli úplně vyklidit všechny učebny v celé budově a připravit je na rozsáhlou rekonstrukci, naplánovanou právě na období letních prázdnin. Zásah to byl obrovský – bylo třeba vysekat ve stěnách trasy pro nové rozvody elektro i slaboproudu a také pro potrubí nového vytápění, které nahradí vysloužilá akumulační kamna. Školou rachotily sbíječky a kompresory a při každé prohlídce školy při kontrolním dnu jsme se propadali do stále hlubší deprese při pohledu na to, jak se naše roky budované a šperkované učebny mění ve stavební ruiny. A při každém dalším zásahu do staré budovy vycházely najevo další problémy, které rekonstrukci dále komplikovaly.

Věděli jsme, že se musíme připravit na náročné období, ale že to bude tak komplikované a náročné, jsme přece jen nečekali…

Rozsah prací a jejich narůstající objem nakonec zaskočil i dodavatelskou stavební firmu a vynutil si posunutí termínu ukončení této první etapy o více než měsíc, do konce září.

Pro nás to znamená výraznou komplikaci s organizací zahájení školního roku, protože z těchto důvodů budeme muset zahájit výuku v náhradních prostorách.

První týden školního roku, od pondělí 4. září do pátku 8. září, kdy se domlouvají rozvrhy žáků s vyučujícími, budou všichni učitelé k dispozici ke konzultacím s rodiči a žáky ve velkém sále Pellyho domů, a to v pondělí již od 9:00 hodin, a od úterý do pátku od 13:00 do 17:00 hodin. Tam si žáci či rodiče mohou domluvit rozvrhy svých předmětů a tam se také od svých vyučujících dozvědí, kde bude probíhat provizorní výuka jejich předmětů.

A nám nezbývá než doufat, že během měsíce září budou všechny učebny skutečně připraveny v novém hávu pro standardní výuku.

Mezitím již budou probíhat práce na druhé etapě, která zahrnuje výstavbu spojovacího krčku s výtahem a přístavbu sálu pro orchestrální hru a učebny hry na bicí nástroje.

Kompletní rekonstrukce a přístavba školy, která má konečně vyřešit kritizované nedostatky školského objektu, má být dokončena někdy na jaře příštího roku.

Určitě nám budete věřit, že se již nemůžeme dočkat…! J


Ohlédnutí za projektem Open ZUŠ

přidáno: 19. 6. 2017 13:26, autor: Bořek Lubor

6.června se na Polickém náměstí stala netradiční událost, která osvěžila všední život našeho města.
Kolem pramene Julinky chodí lidé běžně bez zastavení, nebo si načerpají vodu z pramene.
Tento den se však kolemjdoucí zastavili, protože jejich sluch upoutal zvuk znějícího klavíru.
Klavír přijel na speciálním povozu, upraveném pro tuto událost.

V rámci projektu Open ZUŠ pod záštitou paní Magdaleny Kožené, jsme se rozhodli vyjít s živou hudbou do ulic.
Každý, kdo chtěl a učí se hrát na klavír, mohl ukázat své umění veřejně.

Ani déšť nás nezastavil před produkcí pod širým nebem. Společnými silami jsme převezli klavír pod podloubí městské radnice, aby hudba mohla znít dál. U klavíru se vystřídalo více než 20 dětí. Zazněla i ústřední melodie z muzikálu Sněhová královna. Měli jsme to štěstí, že sama autorka, Adélka Kubečková, šla náhodou kolem a byla ochotná nám všem zahrát píseň Neztrácej víru.

Když déšť zesiloval, společně jsme si zanotovali píseň Prší prší.

Celé hudební odpoledne se lidem líbilo. Děti sklidily potlesk, každý klavírista dostal čokoládový zlaťák z klobouku. Všichni se rozešli s úsměvem na tváři.

Podobně kolega Jakub Kolář s žáky své třídy bicích nástrojů uspořádal bubenický workshop pro všechny zájemce v prostorách polického kláštera.
Každý, kdo chtěl, mohl vyzkoušet, jaké to je hrát na různé bicí nástroje a perkuse včetně takových nástrojů, jako je marimba nebo vibrafon...
Další úspěch Bigbandu!

přidáno: 19. 6. 2017 11:55, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 19. 6. 2017 11:56 ]

Hned následující týden po absolvování finále soutěže dechových orchestrů ZUŠ v Letovicích odjel náš Velký dechový orchestr, řečený Bigband, na náročnou Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů do Ostravy, kde se konal již 18. ročník této soutěže, které se účastní velké dospělé orchestry z České republiky i ze zahraničí.

V předvečer této soutěže jsme si ještě "střihli" koncert v Kolárově divadle, který sklidil velký ohlas mezi přítomným publikem, a pak už v časných ranních hodinách (kolem třetí ráno...! :-)  ) hurá do Ostravy!

Vlastní soutěž proběhla v sobotu 3. června 2017 pod záštitou Ministerstva kultury ČR a byla pro nás opravdu velkou zkouškou, neboť orchestry hodnotila přísná a náročná mezinárodní porota, jejímž předsedou byl Václav Blahunek, šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, a členy hudební skladatel a dirigent Adam Hudec ze Slovenské republiky, dirigent a hudební režisér Aleš Podařil, profesor Brněnské konzervatoře, dirigent Marek Prášil a skladatel a producent Otto M. Schwarz z Rakouska.

Proto pro nás bylo velkým povzbuzením, že jsme nejen vyhráli naši kategorii ziskem zlatého pásma, ale že jsme navíc získali cenu za nejlepší provedení povinné skladby, jíž v naší kategorii byla skladba Mojmíra Bártka Frýdlantské bolero.

Unavení, ale plni dojmů jsme se vraceli po perném dnu z Ostravy domů, abychom upnuli svoje úsilí k další metě, která nás čeká hned po prázdninách, a to je zájezd orchestru do Švédska, kam nás pozval dechový orchestr z města Angelholm, který jsme u nás hostili vloni.
Čeká nás tedy těžký úkol: Během prázdninové pauzy neztratit tvrdě vyprecizovanou úroveň orchestru, která byla na obou soutěžích tak vysoce oceněna...


Diplom za vítězství v kategorii

Cena za nejlepší interpretaci povinné skladby

1-10 of 338