Aktuality

Mezinárodní violoncellová soutěž J. Vychytila Praha

přidáno: 20. 2. 2018 12:03, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 20. 2. 2018 12:10 ]

Ve dnech 19. – 21. ledna 2018 se na hudebním gymnáziu Jana Nerudy v Praze konal 12. ročník mezinárodní violoncellové soutěže J. Vychytila
Zúčastnilo se jí 132!! violoncellistů z celé Evropy, Číny a Jižní Koreje. Nejvyšší hodnocení téměř ve všech kategoriích obdrželi cizinci. Ale i tak se v silně obsazené soutěži a mimořádné konkurenci výkony našich violoncellistek ze třídy Michaely Michalové neztratily. Poděkování patří též korepetitorům Oleně Ivaněnko a Pavlu Čapkovi, kteří violoncellistky v soutěži doprovázeli.

V I. kategorii do 8 let podala Johanka Cvrkalová moc pěkný výkon a získala 1. cenu
Ve II. kategorii do 10 let vybojovala svým výkonem Terezka Vitverová 3. cenu
Další zastoupení jsme měli ve IV. kategorii, kde Františka Pospíšilová obdržela 4. cenu
Zde - nutno podotknout - soutěžili spíš cizinci, čeští účastníci byli v menšině, a kategorii vyhrál Lele Wangwang z Číny, možná budoucí Yo Yo Ma...?

Porota udělila ještě další ceny - za pedagogickou práci Michaele Michalové a za klavírní spolupráci Oleně Ivaněnko.

Blahopřejeme!

MĚSTO ZÍSKALO DOTACI NA REKONSTRUKCI ZUŠ

přidáno: 12. 2. 2018 6:37, autor: Beran Vladimír   [ aktualizováno 12. 2. 2018 10:48 ]
Projekt „Od řemesla k počítači – tradiční řemesla a digitální technologie ruku v ruce“ je spolufinancován z Evropské unie 
- Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt je zaměřen na stavební úpravy a přístavbu objektu ZUŠ v Polici nad Metují - vybudování odborných učeben 
včetně pořízení vybavení (učebna digitálních technologií, učebna uměleckých řemesel) a dále zajištění bezbariérovosti celé budovy. Učebny, technika a vytvořené pedagogické postupy budou zároveň využity pro celoživotní vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodovědných, technických a řemeslných oborů 
a schopností práce s digitálními technologiemi vč. výuky cizích jazyků ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. 
V prostorách ZUŠ je rekonstruována odborná učebna pro řemeslnou práci/keramická dílna, která bude vybavena 
novou keramickou pecí a multiboardem pro názornou výuku. Dílna a přípravna materiálu bude vybavena 
příslušným pracovním nábytkem (pracovní stoly, skříně, skříňky na nářadí apod.)

Odborná PC učebna/učebna digitálních technologií, která bude také sloužit jako učebna výuky cizího jazyka, 
bude vybavena základním vnitřním vybavením (skříně, stoly, židle, regály apod.), moderním materiálně-technickým vybavením (výpočetní technika – tablety s příslušenstvím, výukový software, datový server, monitor, velkoplošná TV 
s multimediálním centrem pro sdílení výukového obsahu apod.) 

Přístavbou spojovacího objektu vznikne bezbariérový přístup do všech podlaží v rámci obou objektů ZUŠ (1. NP – 4.NP), 
a to formou výtahu a přístupových chodeb do jednotlivých odborných učeben ZUŠ.

Projekt dále řeší ve vnějších prostorách ZUŠ úpravy venkovního prostranství včetně ozelenění 
(vytvoření odpočinkové zóny pro žáky školy, vybudování chodníčků, osázení tohoto prostoru zelení, 
včetně pořízení základního mobiliáře – lavičky, odpadkové koše apod.).

Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
a podpoře klíčových kompetencí IROP v návaznosti na školní vzdělávací program.

Hurá! ZUŠ v Polici bude mít nový sál!

přidáno: 16. 12. 2017 1:59, autor: Bořek Lubor

Milý fanoušku ZUŠ,


ze srdce Vám tímto jménem Základní umělecké školy v Polici nad Metují děkujeme za podporu, díky které se neuvěřitelné stalo skutečností. ZUŠlechtění ZUŠ v Polici nad Metují se podařilo, a žáci naší školy si díky Vám budou moci plně užívat účinkování v nově vybaveném koncertním sále! 


Je opravdu skvělé, že se nám společnými silami podařilo získat 550 354 Kč. Děkujeme!

 

V sále bude probíhat výuka předmětu "Orchestrální hra" i nejrůznější školní akce, třídní večírky, vystoupení a koncerty, při nichž nás, doufáme, poctíte Vaší návštěvou. Náš koncertní sál s kapacitou 130 míst bude ve svých volných termínech otevřen i pro komorní akce města, takže neváhejte, a nějakou akci si u nás určitě naplánujte.

 

A protože i za sebemenší příspěvek náleží ušlechtilá odměna, tak i tu Vámi vybranou hned zařazujeme na odbavovací linku a po Novém roce vyskladníme. Budeme s Vámi v kontaktu a detaily uskutečnění, předání či zaslání odměny dohodneme.

 

Veškerou naši činnost můžete sledovat na našich webových a facebookových stránkách:

https://www.youtube.com/watch?v=wS1oRhIioEs&feature=share                                                                                                                                      
https://www.facebook.com/ZUSpolice/                                                                                                                                                                                                                    

http://www.zuspolice.cz/

 

Velice si vážíme podpory, kterou jste nám svým příspěvkem na portálu hithit.com prokázali.

 

S pozdravem


Tým ZUŠ v čele s Luborem Bořkem

--------------------------

Email: zuslechtujeme@zuspolice.cz

Tel: 702 018 693

---------------------------

Lubor Bořek, ředitel

Základní umělecká škola Police nad Metují, okres Náchod

Komenského nám. 108

549 54 Police nad Metují

IČO: 62728814


ZUŠ Police nad Metují před Vánocemi 2017…

přidáno: 25. 11. 2017 6:25, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 25. 11. 2017 6:26 ]

I když máme rozestavěnou školu, děláme jakože nic a každé oddělení naší ZUŠ se snaží chystat Vánoce. Protože ty prostě přijdou a basta fidli!

Výtvarníci pod vedením pana učitele Soumara a paní učitelky Nádaždyové už nějakou dobu vánočně přemýšlejí a vymýšlejí taky. Jsme napjati, jak a čím vyzdobí letošní sváteční koncerty.

Žáci pana učitele Berana z Grafiky ladí své kamery a fotoaparáty pro dokumentaci.

Svá fidlátka rozbalili už na konci října i smyčcaři….a pilně cvičí svůj vánoční repertoár!

Kytaristé nově brnkají na bývalé půdě, která se během času proměnila na krásné učebny s úžasným výhledem do našeho malebného okolí. O to je jejich soustředění obtížnější. Určitě se ale na některém koncertu ukáží taky!

Žesťaři začali s orchestrálními zkouškami nejpozději, ale tváří se svátečně už teď – tak je na předvánočních koncertech jistě můžeme čekat taky!

A kdyby tam chyběli zpěváci, to by byla jistě hanba!

Piluje se ve všech sborech od těch nejmladších po nejstarší.

Pokud jste i letos rozhodnuti přijít na naše koncerty s velkou dávkou pochopení i rodičovské podpory a milosrdenství, zveme Vás srdečně

na ADVENTNÍ KONCERT v pondělí 4. 12. 2017, který připravili mladší žáci

a na VÁNOČNÍ KONCERT 18. 12. 2017 starších žáků naší ZUŠ.

Oba koncerty budou tradičně v Kolárově divadle od 18 hodin.

Touto cestou děkujeme za všestrannou podporu i pomoc při zabezpečení docházky „našich“ dětí do a z výuky ve ztížených podmínkách VŠEM, kdo jste nám byli a ještě denně jste nablízku! Velmi si toho vážíme a obdivujeme!
Spolupráce s Warringtonem pokračuje novou etapou

přidáno: 25. 11. 2017 6:19, autor: Bořek Lubor

V loňském roce proběhly vzájemné návštěvy mezi naší ZUŠ a představiteli organizace Accent Hub z britského města Warrington, kdy jsme si navzájem vyměňovali zkušenosti s výukou hudby a hudební výchovy v našich školských systémech.

V závěru tohoto roku odstartovala nová, vyšší etapa této spolupráce, neboť Britská vláda schválila financování projektu, který vypracoval britský partner s naší spoluúčastí, a který se týká rozvoje hudebního vzdělávání ve Velké Británii, u nás, ale také v Dánsku, což je třetí strana, která byla k projektu přizvána.

A již první prosincový týden se ve Warringtonu uskuteční zahajovací konference tohoto projektu, které se zúčastní tři zástupci naší ZUŠ a dvě učitelky hudební výchovy ze základních škol v Náchodě a v Novém Městě nad Metují.

A hned v lednu jsme pověřeni uspořádáním mezinárodní konference na toto téma u nás v Polici nad Metují.
V tomto náročném předvánočním čase je tedy před námi další výzva, která si vyžádá hodně sil. Ale věříme, že přinese užitečné ovoce a plodnou mezinárodní spolupráci, která rozhojní a obohatí naši práci a umělecké vzdělávání našich dětí.

Sbírka ZUŠlechťujemeZUŠ v polovině!

přidáno: 25. 11. 2017 6:17, autor: Bořek Lubor

Většina z vás asi zaregistrovala reklamní kampaň s originálním názvem ZUŠlechťujemeZUŠ, která probíhá již několik týdnů v našem regionu a na sociálních sítích, v tištěných médiích i na rozhlasových vlnách. Jejími autory jsou mladí lidé – naši současní i bývalí žáci, kteří se rozhodli i touto cestou pomoci získat prostředky pro vybavení nově budovaného koncertního sálu, na něž už rozpočet přestavby ZUŠ nestačí. Původní projekt totiž kvůli úsporám financí počítal při výstavbě sálu pouze s dokončením prázdné místnosti bez veškerého vybavení. Ten má přitom sloužit nejen jako učebna orchestrální hry pro všechny školní orchestry, ale také jako sál střední velikosti (kapacita 130 sedadel) pro koncerty a vystoupení nejen školy, ale i pro vhodné akce města.

Vnitřní vybavení, tzn. nejen osvětlení jeviště, ozvučení, závěsy a portály, ale také sedačky do hlediště tak tedy musíme pořídit z prostředků získaných navíc.

A sbírka na portálu www.hithit.com slouží právě tomuto účelu. Kampaň samotná je omezena trváním pouze po dobu 45 dní – pak bude ukončena, a pokud se v té době nezíská minimální nastavená částka, která v tomto případě činí 300 000 Kč, pak se vše ruší a dosud vybrané peníze se budou všem dárcům vracet zpět! To je velké riziko, a proto máme radost, že v době, kdy píšu tyto řádky, uběhla polovina z vyměřeného času a na kontě sbírky je již 165 tisíc, tedy 55%. Pokud tedy sbírka bude pokračovat stejným tempem, máme naději, že limitu bude nakonec dosaženo a vaše příspěvky nepropadnou…

Stojí za to ještě připomenout, že toto není pouhá sbírka finančních darů, ale že za vaše příspěvky si vybíráte i speciální ceny! A nabídka těchto cen je opravdu bohatá, finančně odstupňovaná podle své hodnoty. Takže máte možnost vybrat si z nabídky CD či DVD z produkce školy, tričko nebo tašku s logem ZUŠ, ale také komentovanou prohlídku celé zrekonstruované školy, účast při výuce hudby nebo výtvarných disciplín, či si zakoupit vstupenku na zahajovací koncert v novém sálu.

Hlavní ceny, samozřejmě vyšší hodnoty, se však týkají podílu na vlastním vybavení koncertního sálu – kromě příspěvku na ozvučení a osvětlení sálu je to především možnost zakoupit si vlastní sedačku v tomto sále! V tomto případě bude sedačka opatřena nastálo jménem dárce. Dokonce si můžete zakoupit doživotní právo na tuto sedačku, kdykoliv přijdete na nějaké představení v tomto sále!

To už stojí přece za to, ne? J

Děkujeme tedy upřímně všem, kteří již přispěli, a věříme, že je mezi vámi ještě mnoho těch, kteří tomuto projektu důvěřují a věří v jeho smysluplnost a podpoří tuto sbírku tak, aby mohla skončit nakonec úspěšně.

A doufáme, že své podpory nebudete litovat – slibujeme, že z naší strany se pro to vynasnažíme učinit maximum…

Úspěšný zájezd Bigbandu do Švédska

přidáno: 21. 10. 2017 14:44, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 21. 10. 2017 14:49 ]

V pondělí 11. září brzy nad ránem se vrátil náš Velký dechový orchestr alias Bigband z úspěšného zájezdu do Švédska, kam jsme odjeli na pozvání mládežnického orchestru LA BAMBA STRINGS z města Angelholm.

Naši hostitelé nás přivítali v jejich umělecké škole, kde jsme byli ubytováni a měli svou základnu. A pak nás čekala kromě dvou koncertů už jenom spousta zážitků. Škoda jen, že počasí nám nepřálo…

První koncert, náš samostatný, jsme provedli v kulturním domě města Astorp. Publikum nebylo početné, ale na konci nám nadšeně aplaudovali vestoje a velmi obdivovali úroveň orchestru.

Druhý koncert se uskutečnil v nově otevřené aule úplně nového areálu střední školy ve městě Angelholm. Tento koncert nejprve krátkým vystoupením uvedl náš hostitelský orchestr LA BAMBA STRINGS, a pak už pódium patřilo nám. A opět skvělé publikum, tentokrát v cele zaplněné aule, které nás odměnilo tzv. standing ovation – potleskem vestoje!

Poslední večer jsme strávili společně s mládeží ze švédského orchestru a kromě veselé zábavy byla navazována i nová, mezinárodní přátelství… J

Plni dojmů jsme opouštěli pohostinné Švédsko s vědomím, že budeme mít našim partnerům co vracet, neboť na jaře na konci dubna chtějí zase oni navštívit opět naše město a školu.

Budeme se tedy muset opravdu snažit! J


Sál kulturního domu v Astorpu a náš první koncert


Někteří odvážlivci vyzkoušeli i koupání v moři


Multifunkční aula nového vzdělávacího komplexu v Angelholmu – místo našeho druhého koncertu


Úspěch komorních souborů žesťových nástrojů

přidáno: 21. 10. 2017 14:32, autor: Bořek Lubor

Ve čtvrtek 19. října se konal již 24. ročník celostátní interpretační soutěže hry komorních souborů v severomoravské Vidnavě.

Naši žáci se této soutěže již tradičně účastní a tentokrát polickou ZUŠ reprezentovaly tři soubory.

Všichni hráči podali skvělé výkony nejen před odbornou porotou, ale i v rámci silné a velké konkurence, s těmito nádhernými výkony:

Kategorie 0   /do 10 let/:              Mini Brass        1. cena

 Stázka Denygrová - trubka                  

 Štěpánek Tyč - baryton                                                
Kategorie 1a /do 12 let/:             Junior Brass        2. cena

Jakub Meier - trubka

Míša Kohlová - lesní roh                            

Prokop Šedek - baskřídlovka

Kategorie 3a /nad 15 let/            Brass Q              2. cena

Petra Svobodová - trubka

Tomáš Pavel - trubka

Jan Pavel - baskřídlovka                                          

Vojtěch Procházka - pozoun

Marek Zítka - tubaInformace z rekonstrukce školy

přidáno: 21. 10. 2017 14:23, autor: Bořek Lubor

S více než měsíčním zpožděním oproti původním termínům nám byla na začátku října předána do předčasného užívání (skoro) dokončená rekonstrukce hlavní budovy čp. 108.

Součástí této rekonstrukce byla nejen kompletní výměna elektroinstalace, datových rozvodů, změny vytápění z akumulačních kamen na ústřední vytápění, nové vnitřní omítky a stropy, ale také celé nové patro v prostorách bývalé půdy se šesti novými učebnami a plynovou kotelnou.

Posunutí termínu nám způsobilo velké komplikace se zahájením výuky v novém školním roce, a proto bychom chtěli i na tomto místě poděkovat za velkou pomoc všem, kteří nám pomohli tento problém vyřešit: Především Janě Rutarové a týmu pracovníků v Pellyho domech, kteří nám umožnili vyučovat nejen v prostorách Pellyho domů, ale i v Kolárově divadle, a také velmi ochotnému panu Habartovi z odborové organizace Veby a.s., který nám poskytl k výuce volné prostory v SKP Hvězda.

A samozřejmě také děkujeme rodičům a prarodičům našich dětí, kteří spolu s námi museli nést tíhu komplikací, spojených s touto provizorní výukou.

Nyní už jsme tedy nastěhováni zpět v naší škole (tady ještě patří dík všem, kteří nám přišli pomoci s nastěhováním nábytku, nástrojů a veškerého nezbytného „harampádí“ do nových a opravených tříd) a těšíme se z toho, že už jsme zase „doma“, přestože ještě není všechno ideální. Pracovníci stavební firmy ještě stále chodí do těchto prostor opravovat a odstraňovat nedostatky, které jim bdělé oko stavebního dozoru nehodlá odpustit, ale především až do jara budeme vlastně působit uprostřed staveniště, neboť dál pokračuje stavba: Přístavba spojovacího krčku mezi oběma budovami a dostavba sálu – zkušebny orchestrů – a zbývajících učeben pro bicí nástroje a taneční obor, abychom mohli splnit požadavek kontrolních orgánů a přesunout výuku sem z nevyhovujícího objektu kláštera.

Jenom doufáme, že stavební firma zvýší svoje pracovní tempo a už nedojde k dalším posunům v termínech předání celé stavby… L


Nové učebny ve 4. nadzemním podlaží:

Nová učebna kontrabasu (nyní učebna houslí, než bude dostavěna nová třída pro houslisty)


Učebna pro výuku hry na příčnou flétnu…


Zde se vyučuje hra na zobcovou flétnu a hoboj


… a pro hru na klarinet a saxofon

Vyhlášení ředitelského volna

přidáno: 12. 10. 2017 14:28, autor: Bořek Lubor

!!! POZOR !!!

 

Z důvodu rekonstrukce schodiště (a dalších prací) 


bude v posledním říjnovém týdnu škola uzavřena!

 

Pondělí    23. října        - Ředitelské volno

Úterý       24. října        - Ředitelské volno

Středa     25. října        - Ředitelské volno

Čtvrtek    26. října        - Podzimní prázdniny

Pátek       27. října        - Podzimní prázdniny

1-10 of 344